Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování pracovněprávního poradenství, podpory a sociálních jistot členům. Dále zajišťování členům sdružení metodické a poradenské činnosti v otázkách BOZP a závodním inspektorům BOZP poskytuje nejméně 1x ročně informace v oblasti BOZP formou seminářů a …
596 683 834

Christiania, o.p.s.

Základní činností společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti sociální, výchovy a vzdělávání či kultury a umění. Zdarma nabízíme pomoc osobám pečujícím v domácím prostředí o své blízké. Poradenství a informace, psychická pomoc a podpora, vzdělávání, …

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální službu dospělým lidem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, popřípadě v kombinaci s tělesným či smyslovým postižením. Nabízíme možnost aktivně prožívat dny, formou aktivizačních činností umožňujeme klientům rozvíjet nebo udržovat své schopnosti a …
596 411 026

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín - Šunychl

 – Naplánovat trasu
Provoz diagnostického ústavu poskytuje péči dětem, které nemají ukončenou povinnou školní docházku, dětem s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochrannou výchovou nebo s nařízeným předběžným …
596 013 711

Odborový svaz státních orgánů a organizací

 – Naplánovat trasu
Zajištění právní pomoci a poskytování poradenství …
596 104 187


OSSZ Ostrava

 – Naplánovat trasu
Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání …
(1)

Základní organizace OS KOVO ŽDB Group

 – Naplánovat trasu
Činnost odborových …
596 083 330

ZO FOS PHGN - Obvodní báňský úřad

 – Naplánovat trasu
Obhajoba práv, zájmů a potřeb členů zejména v oblasti pracovněprávní, mzdové a …
596 100 200

Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni

Poskytování sociálních služeb pro těžce tělesně postižené dospělé občany. Nabídka celodenní peče o …

Svaz cestujících ve veřejné dopravě

 – Naplánovat trasu
Hájíme právo cestujících na spolehlivou a bezpečnou veřejnou dopravu v České …
737 131 290

Základní organizace 100 Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolné sdružení fyzických osob s odbornou nebo specializovanou způsobilostí vykonávajících zdravotnické povolání a odborová organizace seskupující zaměstnance zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb. Zajišťujeme ochranu a obhajování práv členů či kolektivní …
777 953 154

Náš svět

Poskytování sociálních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením a chronickým duševním onemocněním. Nabízíme domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny a …

ZO NOS PPP Pivovary Staropramen a.s., Pivovar OSTRAVAR

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb odborového …
(2)
596 650 292