Firmy

Christiania, o.p.s.

Základní činností společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti sociální, výchovy a vzdělávání či kultury a umění. Zdarma nabízíme pomoc osobám pečujícím v domácím prostředí o své blízké. Poradenství a informace, psychická pomoc a podpora, vzdělávání, …

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování pracovněprávního poradenství, podpory a sociálních jistot členům. Dále zajišťování členům sdružení metodické a poradenské činnosti v otázkách BOZP a závodním inspektorům BOZP poskytuje nejméně 1x ročně informace v oblasti BOZP formou seminářů a …
596 277 437

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín - Šunychl

 – Naplánovat trasu
Provoz diagnostického ústavu poskytuje péči dětem, které nemají ukončenou povinnou školní docházku, dětem s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochrannou výchovou nebo s nařízeným předběžným …
596 013 711


Odborový svaz státních orgánů a organizací

 – Naplánovat trasu
Zajištění právní pomoci a poskytování poradenství …
596 104 187

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální službu dospělým lidem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, popřípadě v kombinaci s tělesným či smyslovým postižením. Nabízíme možnost aktivně prožívat dny, formou aktivizačních činností umožňujeme klientům rozvíjet nebo udržovat své schopnosti a …
596 411 026

OSSZ Ostrava

 – Naplánovat trasu
Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání …

ZO OS DOSIA při DPO a.s.

 – Naplánovat trasu
Prosazování sociálních, pracovních, ekonomických, mzdových, kulturních, životních, ekologických a profesních zájmů členů a ochrana jejich …
597 401 050

Sdružení pravicových odborů

 – Naplánovat trasu
Sdružení pravicových odborů místní …

Náš svět

Poskytování sociálních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením a chronickým duševním onemocněním. Nabízíme domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny a …

Benjamín

Poskytování sociálních služeb dětem a mládeži s mentálním postižením od 3 do 26 …

ZO OS zaměstnanců VOKD Karviná

 – Naplánovat trasu
Obhajoba práv, zájmů a potřeb …
596 311 590

Domov Jandova

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb domova pro děti se zdravotním …
596 223 211

Fontána

Poskytování pobytových služeb a sociální pomoci. Ubytování v bytech je srovnatelné s běžnou domácností, a to jak svým uspořádáním místností, tak s jejich …