Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování pracovněprávního poradenství, podpory a sociálních jistot členům. Dále zajišťování členům sdružení metodické a poradenské činnosti v otázkách BOZP a závodním inspektorům BOZP poskytuje nejméně 1x ročně informace v oblasti BOZP formou seminářů a …
596 277 437

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální službu dospělým lidem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, popřípadě v kombinaci s tělesným či smyslovým postižením. Nabízíme možnost aktivně prožívat dny, formou aktivizačních činností umožňujeme klientům rozvíjet nebo udržovat své schopnosti a …
596 411 026

Odborový svaz státních orgánů a organizací

 – Naplánovat trasu
Zajištění právní pomoci a poskytování poradenství …
596 104 187

Christiania, o.p.s.

Základní činností společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti sociální, výchovy a vzdělávání či kultury a umění. Zdarma nabízíme pomoc osobám pečujícím v domácím prostředí o své blízké. Poradenství a informace, psychická pomoc a podpora, vzdělávání, …

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín - Šunychl

 – Naplánovat trasu
Provoz diagnostického ústavu poskytuje péči dětem, které nemají ukončenou povinnou školní docházku. Poskytuje psychologické nebo speciálně pedagogické služby. Zařízení je určeno pro chlapce s kapacitou deseti dětí. Zaměřujeme se na snižování psychosomatického napětí, zajišťujeme psychologickou …
596 133 371

OSSZ Nový Jičín

 – Naplánovat trasu
Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání …

Fontána

Poskytování pobytových služeb a sociální pomoci. Ubytování v bytech je srovnatelné s běžnou domácností, a to jak svým uspořádáním místností, tak s jejich …

ZO OS KOVO Střední odborná škola, SOU, OU a PrŠ

 – Naplánovat trasu
Provozujeme činnost odborového …
558 321 256

GALAXIE CENTRUM POMOCI, denní stacionář

Poskytujeme sociální službu dospělým lidem s mentálním i tělesným postižením. Služba je placená a je poskytována na základě uzavřené smlouvy. Nabízíme také prodej …

ZO OS KOVO Strojírny a stavby Třinec

 – Naplánovat trasu
Provozování odborového svazu kovozpracujícího …
558 535 230

Benjamín

Poskytování sociálních služeb dětem a mládeži s mentálním postižením od 3 do 26 …

Základní organizace 100 Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolné sdružení fyzických osob s odbornou nebo specializovanou způsobilostí vykonávajících zdravotnické povolání a odborová organizace seskupující zaměstnance zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb. Zajišťujeme ochranu a obhajování práv členů či kolektivní …
777 953 154

Denní stacionář - Dům V Aleji

 – Naplánovat trasu
Provoz denního stacionáře pro děti a mladé lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Zabýváme se psychopedií, sociální problematikou, terapeutickými, diagnostickými, rehabilitačními, vzdělávacími, poradenskými a metodickými činnostmi včetně provozu rukodělných …
596 311 990