Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Odborový svaz KOVO

Zajišťujeme poradenství a pomoc v majetkoprávních a pracovněprávních sporech pracovníkům kovozpracujícího průmyslu. Podílíme se na řešení problémů státní sociální politiky a postavení zaměstnanců. Poskytujeme právní poradenství. Zaměřujeme se na pořádání kurzů a …

Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády

 – Naplánovat trasu
Snažíme se o ochranu a obhajobu práv, zájmů a potřeb členů svazu. Nabízíme prosazování dobrých mzdových a platových podmínek, kolektivní smlouvy, metodickou pomoc, prosazování sociálního programu, zajišťování cenově dostupných rehabilitačních pobytů, vyšetřování a odškodňování pracovních …
234 461 111

Odborový svaz Unios

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu a prosazování pracovněprávních, mzdových a sociálních zájmů členů svazu. Pořádáme sportovní akce, semináře a rekreace pro …
604 846 685

ZO OS Kovo Agro-Wikov Prostějov - Sdružená

 – Naplánovat trasu
Zajišťování služeb odborového …


ZO OS Kovo Pramet

 – Naplánovat trasu
Provozujeme odborovou organizaci, která sdružuje své členy a hájí práva a zájmy …
583 381 289

Odborové sdružení železničářů

 – Naplánovat trasu
Prosazování a ochrana pracovních, sociálních, zdravotních i osobních práv a potřeb svých členů v návaznosti na jejich pracovně právní …
972 741 790

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování pracovněprávního poradenství, podpory a sociálních jistot členům. Dále zajišťování členům sdružení metodické a poradenské činnosti v otázkách BOZP a závodním inspektorům BOZP poskytuje nejméně 1x ročně informace v oblasti BOZP formou seminářů a …
583 212 237

ZO OS Unios Ekoltes a.s.

 – Naplánovat trasu
Hájení práv zaměstnanců a vyjednávání o kolektivních …
581 615 168

Federace vlakových čet ZO - Šumperk

 – Naplánovat trasu
Nezávislá a samostatná odborová organizace sdružující zejména pracovníky profesí vlakových …
972 747 208


Nové odbory

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme právnické osoby - odborové svazy, asociace, sdružení či organizace, anebo jiné spolky a …
582 319 229

Odborové sdružení železničářů, ZO AŽD s.r.o. Praha zásobovací závod Olomouc

 – Naplánovat trasu
Prosazování a ochrana pracovních, sociálních, zdravotních a osobních práv a potřeb svých členů v návaznosti na jejich pracovně právní …