Firmy

Profesní odborová organizace řidičů MHD Alternativa

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu a prosazování profesionálních, ekonomických, kvalifikačních, sociálních, pracovních a životních podmínek svých členů. Pořádáme semináře. V našem programu navazujeme na křesťansko-demokratické tradice první republiky. Zabýváme se také intenzivní spoluprací s …
226 205 361

Asociace školských odborů - Učitelský odborový klub

 – Naplánovat trasu
Zajišťování služeb odborového svazu pro oblast …
608 165 203

Odborový svaz Unios

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu a prosazování pracovněprávních, mzdových a sociálních zájmů členů svazu. Pořádáme sportovní akce, semináře a rekreace pro …
607 717 428

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky

 – Naplánovat trasu
Sdružování zaměstnanců různých pracovních odvětví s cílem zajištění jejich důstojných pracovních podmínek. Naším cílem je obhajoba lidí, pro které je práce hlavním zdrojem obživy. Usilujeme o důstojné pracovní podmínky, humanizaci práce a odpovídající odměnu za vykonanou …
604 122 444

Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy

 – Naplánovat trasu
Provoz odborového svazu. Poskytování poradenství v oblasti mzdové, pracovněprávní a sociální, hygieny i BOZP. Nabídka pomoci při vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy a řešení tíživých sociálních situací. Zastupujeme při vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně a v soudních …
234 462 613

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky

 – Naplánovat trasu
Zajišťování služeb odborového svazu pro oblast zdravotnictví a sociální péče. Poskytujeme také právní …
267 204 300

Samostatné odbory vysloužilců

 – Naplánovat trasu
Prosazování a ochrana práv zaměstnanců Ministerstva obrany a Armády …

ZO OSŽ-DKV Praha

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací o aktivitách organizace odborového …
972 229 042


Českomoravská konfederace odborových svazů

 – Naplánovat trasu
Nabízíme obhajobu práv, zájmů a potřeb členů zejména v pracovněprávní, mzdové a sociální oblasti. Zaměřujeme se na vytvoření podmínek pro snížení nezaměstnanosti, udržení zaměstnání a podpora vzniku nových pracovních …
234 461 111

Federace výkonných zaměstnanců České republiky

 – Naplánovat trasu
Provoz odborové organizace nezávislé na státu, zaměstnavatelích a jejich sdruženích, na politických stranách, hnutích a na dalších občanských sdruženích. Máme poznatky týkající se přetěžování, vyhrožování, neúnosných požadavků na plnění produktů aliančních partnerů, nedostatků lidí ve …
605 846 178

Závodní organizace FOS-PHGN Ústav jaderných paliv-DIAMO

Zabýváme se podporou, prosazováním a obhajobou ekonomických, pracovních, sociálních, ekologických a kulturních zájmů svých …

Svaz hudebníků České republiky

 – Naplánovat trasu
Sdružování a podpora hudebníků, skladatelů, hudebních pedagogů a mažoretkových …
604 119 692