Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

HEWER, z.s.

Poskytujeme nepřetržité (nonstop) služby osobní asistence pro zdravotně, tělesně nebo mentálně znevýhodněné lidi v jejich domácím prostředí. Zajišťujeme akreditované …

Zelený dům pohody

Poskytování sociálních služeb. Provoz denního a týdenního stacionáře a domova pro osoby s mentálním a přidruženým kombinovaným postižením od 16 do 64 let …

LILA Domov pro postižené děti Otnice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme domov pro děti s diagnózou dětské mozkové obrny a Downovým syndromem. Nabízíme péči o děti s tělesným, duševním, smyslovým nebo sociálním postižením. Poskytujeme rehabilitační a výchovnou …
544 240 032

Domov u lesa Tavíkovice

Provoz domova pro osoby se zdravotním postižením. Zajišťujeme celodenní pobyt a stravu, ošetřovatelskou, zdravotní a rehabilitační péči. Nabízíme nácvik, podporu a pomoc v zajištění soběstačnosti a samostatnosti. Zajištění kadeřnických, holičských a pedikérských …

Domov Horizont

Poskytujeme péči pro osoby se zdravotním postižením a nabízíme chráněné …

Ústav sociální péče pro zrakově postižené

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se poskytováním rehabilitačních a rekvalifikačních služeb zrakově postiženým. Zaměřujeme se také na ambulantní i pobytovou péči a na výrobu a prodej drobných výrobků pocházejících z terapeutické činnosti uživatelů. Zajišťujeme nácvik dovedností na počítačích a následnou …
545 558 132

Zámeček Střelice

Poskytování celoroční a týdenní péče pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Pro osoby se zdravotním postižením poskytujeme vzdělávací program Tréninkové bydlení a provozujeme terapeutické …

Sociální služby Šebetov

 – Naplánovat trasu
Provozování zařízení pro mentálně a tělesně postižené …
516 465 438

Zámek Břežany

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme péči osobám s mentálním postižením všech stupňů. Zajišťujeme pomoc při osobní hygieně či při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Provádíme výchovné, vzdělávací, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti. K dispozici jsou rehabilitace a venkovní …
515 277 111

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě

 – Naplánovat trasu
Provoz výchovného ústavu o kapacitě 36 …
604 508 356

Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Vyškov

Provozujeme denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením ve věku od 18 do 40 let. Nabízíme pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní, podporu vytváření a zdokonalování pracovních návyků i dovedností či zprostředkování kontaktu se společenským …

Domov Olga

Provozujeme denní stacionář. Poskytujeme sociální služby určené pro dospělé lidi s lehkým až těžkým mentálním postižením se sníženou soběstačností. Kapacita zařízení činí 35 klientů. K dispozici jsou terapeutické dílny, kde je možné vyzkoušet práci s textilem, keramikou, …

Habrovanský zámek

Poskytování ústavní péče tělesně postiženým dospělým občanům. Pomáháme klientům žít důstojný život, usilujeme o zachování a rozvoj jejich soběstačnosti a předcházíme rizikům sociálního vyloučení. Usilujeme o návrat klientů do běžného způsobu …