Firmy

Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby potřebné pro sociální začlenění osob s mentální retardací nebo poruchami vývoje. Provozujeme pečovatelský domov s kapacitou 125 osob a chráněné bydlení pro 29 osob. Zajišťujeme stravování a zdravotní péči. Pořádáme společenské …
317 833 201

Domov Vraný, poskytovatel sociálních služeb

Nabídka ústavní sociální péče. Kapacita domova je 50 míst. Pobytová služba v celoročním nepřetržitém provozu je určena ženám i mužům se sníženou soběstačností a je zaměřena na podporu při naplňování potřeb uživatelů. Ubytování je zajištěno ve 2-4 lůžkových pokojích. Možnost celodenního …

Koniklec Suchomasty, poskytovatel sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování ústavní sociální péče v prostorách zámku, kde se natáčely filmy Jak básníci neztrácejí naději a cesta kolem mé hlavy. Provozuje domov pro osoby se zdravotním postižením či chráněné bydlení. Provádíme aktivizační …
773 427 882

Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování komplexních sociálních služeb pro osoby se zdravotním …
325 575 001

Ústav sociální péče Rataje nad Sázavou - Iváň

Poskytování ústavní sociální …

Domov Svojšice

Poskytování sociální, pečovatelské a ošetřovatelské péče. Cílovou skupinou jsou dospělé osoby s chronickým psychickým onemocněním či osoby s mentálním postižením různého stupně. K dispozici je praktický lékař i psychiatr. Možnost využití truhlářské či keramické dílny, venkovního altánu, …

Sociální podnik služeb, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme sociální …

Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb

Nabídka ústavní sociální péče pro děti a mládež s různým stupněm mentálního postižení od 3 let věku …

Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice

Poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v oblasti rozumových či kombinovaných schopností, pomoci a podpory při zvládání každodenních činností, upevňování a rozvíjení sebeobsluhy a pracovních dovedností. Provoz týdenního …

Domov Buda, poskytovatel sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Péče o mentálně postižené či chronicky duševně nemocné ženy a muže od 27 do 64 let. Poskytujeme ubytování, stravu a pomoc při osobní hygieně i při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Nabízíme sociálně terapeutickou a aktivizační činnost. Provozujeme keramickou …
321 796 430

Domov Laguna Psáry, poskytovatel sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Nabízíme výchovu a vzdělávání dětem, mládeži i dospělým lidem s mentální retardací. K dispozici je tělocvična a klubovna pro pořádání kulturních akcích a diskoték. Věnujeme se keramice, práci s přírodními materiály, muzikoterapii, plavání, atletice, volejbalu a tanečním …
241 940 609

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb

Poskytujeme služby občanům se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního stavu. Nabízíme přechodné i dlouhodobé bydlení pro osoby s mentálním i kombinovaným postižením. Služba je určena občanům nad 56 …

Výchovný ústav Kutná Hora

 – Naplánovat trasu
Provoz výchovného ústavu s možností středního vzdělání. K dispozici je stravovací …
(1)
327 513 543

Středisko komplexní sociální péče o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby střediska sociální péče a provozujeme denní stacionář. Nabízíme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Zajišťujeme stravu, zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační …
312 664 789