Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování komplexních sociálních služeb pro osoby se zdravotním …
325 575 001

Koniklec Suchomasty, poskytovatel sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování ústavní sociální péče v prostorách zámku, kde se natáčely filmy Jak básníci neztrácejí naději a cesta kolem mé hlavy. Provozuje domov pro osoby se zdravotním postižením či chráněné bydlení. Provádíme aktivizační …
773 427 882

Domov Laguna Psáry, poskytovatel sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Nabízíme výchovu a vzdělávání dětem, mládeži i dospělým lidem s mentální retardací. K dispozici je tělocvična a klubovna pro pořádání kulturních akcích a diskoték. Věnujeme se keramice, práci s přírodními materiály, muzikoterapii, plavání, atletice, volejbalu a tanečním …
241 940 609

Mela, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální služby. Nabízíme podporu a pomoc lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením a s psychiatrickým …
736 620 819

Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb

Poskytování ústavní sociální …

Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby potřebné pro sociální začlenění osob s mentální retardací nebo poruchami vývoje. Provozujeme pečovatelský domov s kapacitou 125 osob a chráněné bydlení pro 29 osob. Zajišťujeme stravování a zdravotní péči. Pořádáme společenské …
317 833 201

Ústav sociální péče Rataje nad Sázavou - Iváň

Poskytování ústavní sociální …

Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn

Poskytujeme celoroční pobytovou sociální službu osobám od 11 let, které mají sníženou soběstačnost a sníženou schopnost nebo dovednost uplatňovat vlastní práva z důvodu mentálního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu jiné fyzické osoby v oblasti ošetřovatelské a zdravotní …

Domov Buda, poskytovatel sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Péče o mentálně postižené či chronicky duševně nemocné ženy a muže od 27 do 64 let. Poskytujeme ubytování, stravu a pomoc při osobní hygieně i při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Nabízíme sociálně terapeutickou a aktivizační činnost. Provozujeme keramickou …
321 796 430

Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb

Nabídka ústavní sociální péče pro děti a mládež s různým stupněm mentálního postižení od 3 let věku …

Středisko výchovné péče

 – Naplánovat trasu
Poskytuje poradenské a terapeutické služby dětem, dospívajícím a jejich rodinám, kde hrozí riziko poruch chování nebo ohrožení jejich sociálního vývoje negativními sociálními …
778 701 560

Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb

Věnujeme se poskytování ústavní sociální péče. Provozujeme domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací službu. Zajišťujeme podporu, pomoc a péči svým klientům k naplnění jejich potřeb a přání. Staráme se o mentálně postižené dospělé muže a ženy ve věku od 19 do 65 …

Středisko komplexní sociální péče o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby střediska sociální péče a provozujeme denní stacionář. Nabízíme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Zajišťujeme stravu, zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační …
312 664 789

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb

Poskytujeme služby občanům se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního stavu. Nabízíme přechodné i dlouhodobé bydlení pro osoby s mentálním i kombinovaným postižením. Služba je určena občanům nad 56 …