Firmy

Dobrovolnické centrum Kladno, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem dobrovolnictví v ČR a zajišťováním dobrovolnických služeb především v kladenském regionu. Spolupracujeme s několika organizacemi. Nabízíme pomoc v dětských domovech a centrech, nemocnicích, azylovém domě i v domovech pro seniory. Poskytujeme sociální …
775 287 546

ZO OS zdravotnictví a sociální péče České republiky - Městská nemocnice Čáslav

 – Naplánovat trasu
Zajišťování odborových činností lékařského …

Domov Buda, poskytovatel sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Péče o mentálně postižené či chronicky duševně nemocné ženy a muže od 27 do 64 let. Poskytujeme ubytování, stravu a pomoc při osobní hygieně i při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Nabízíme sociálně terapeutickou a aktivizační činnost. Provozujeme keramickou …
321 796 430

SPEP - Spolek pracovníků v erotickém průmyslu

 – Naplánovat trasu
Veřejná diskuse na téma prostituce, zabránění dehonestace profesí, které v jiném odvětví jsou zcela běžné, studium komplexního problému prostituce, poradní činnost pro městské, státní úřady i členství v komisích parlamentu, publikace materiálů z pohledu etického, zdravotního, sociálního i …
(1)
720 381 695

Výchovný ústav Kutná Hora

 – Naplánovat trasu
Provoz výchovného ústavu s možností středního vzdělání. K dispozici je stravovací …
(1)
327 513 543

ZO OS KOVO při TPCA

 – Naplánovat trasu
Hájíme zájmy svých členů při vyjednávání se zaměstnavatelem. Nabízíme vyjednání kolektivních …
603 144 689

Středisko výchovné péče, dětský domov se školou, dětský domov a základní škola, Dobřichovice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme oddělení s výchovně léčebným režimem pro mládež ohroženou drogovou závislostí. Celková kapacita oddělení je 12 klientů a je určeno pro chlapce i děvčata do 18 let. Součástí pobytu je skupinová a individuální psychoterapie, podpůrná a edukativní terapie, motivační trénink a …
257 721 231

OSSZ Kolín

 – Naplánovat trasu
Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání …

Základní organizace Odborového svazu dopravy, A.I.D.T

 – Naplánovat trasu
Odbor se zaměřuje na zlepšení podmínek v silniční …
720 939 211

Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby potřebné pro sociální začlenění osob s mentální retardací nebo poruchami vývoje. Provozujeme pečovatelský domov s kapacitou 125 osob a chráněné bydlení pro 29 osob. Zajišťujeme stravování a zdravotní péči. Pořádáme společenské …
317 833 201

Domov Vraný, poskytovatel sociálních služeb

Nabídka ústavní sociální péče. Kapacita domova je 50 míst. Pobytová služba v celoročním nepřetržitém provozu je určena ženám i mužům se sníženou soběstačností a je zaměřena na podporu při naplňování potřeb uživatelů. Ubytování je zajištěno ve 2-4 lůžkových pokojích. Možnost celodenního …

Odborový svaz hasičů základní organizace Beroun

 – Naplánovat trasu
Prosazování a ochrana pracovních, sociálních, zdravotních a osobních práv a potřeb svých členů v návaznosti na jejich pracovní …

Koniklec Suchomasty, poskytovatel sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování ústavní sociální péče v prostorách zámku, kde se natáčely filmy Jak básníci neztrácejí naději a cesta kolem mé hlavy. Provozuje domov pro osoby se zdravotním postižením či chráněné bydlení. Provádíme aktivizační …
773 427 882

Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování komplexních sociálních služeb pro osoby se zdravotním …
325 575 001