Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Kolín

 – Naplánovat trasu
Provozujeme školské zařízení, nabízíme pomoc dětem, rodičům i pedagogům při řešení výchovných …
(1)
777 738 794

ZO OS KOVO při TPCA

 – Naplánovat trasu
Hájíme zájmy svých členů při vyjednávání se zaměstnavatelem. Nabízíme vyjednání kolektivních …
603 144 689

Domov Buda, poskytovatel sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Péče o mentálně postižené či chronicky duševně nemocné ženy a muže od 27 do 64 let. Poskytujeme ubytování, stravu a pomoc při osobní hygieně i při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Nabízíme sociálně terapeutickou a aktivizační činnost. Provozujeme keramickou …
321 796 430

Výchovný ústav Kutná Hora

 – Naplánovat trasu
Provoz výchovného ústavu s možností středního vzdělání. K dispozici je stravovací …
(1)
327 513 543

SPEP - Spolek pracovníků v erotickém průmyslu

 – Naplánovat trasu
Veřejná diskuse na téma prostituce, zabránění dehonestace profesí, které v jiném odvětví jsou zcela běžné, studium komplexního problému prostituce, poradní činnost pro městské, státní úřady i členství v komisích parlamentu, publikace materiálů z pohledu etického, zdravotního, sociálního i …
(1)
720 381 695

Dobrovolnické centrum Kladno, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem dobrovolnictví v ČR a zajišťováním dobrovolnických služeb především v kladenském regionu. Spolupracujeme s několika organizacemi. Nabízíme pomoc v dětských domovech a centrech, nemocnicích, azylovém domě i v domovech pro seniory. Poskytujeme sociální …
775 287 546

OSSZ Mladá Boleslav

 – Naplánovat trasu
Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání …
(5)

ZO OS zdravotnictví a sociální péče České republiky - Městská nemocnice Čáslav

 – Naplánovat trasu
Zajišťování odborových činností lékařského …

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Náš domov nabízí kvalitní a útulné bydlení, rodinnou atmosféru, lidský a přátelský přístup profesionálních pečovatelek i domácí stravování. Patříme mezi neziskové organizace a náš domov byl založen za účelem pomoci seniorům, zdravotně postiženým a chronicky nemocným …
603 455 807

Domov Svojšice

Poskytování sociální, pečovatelské a ošetřovatelské péče. Cílovou skupinou jsou dospělé osoby s chronickým psychickým onemocněním či osoby s mentálním postižením různého stupně. K dispozici je praktický lékař i psychiatr. Možnost využití truhlářské či keramické dílny, venkovního altánu, …

Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb

Poskytování ústavní sociální …

Mela, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální služby. Nabízíme podporu a pomoc lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením a s psychiatrickým …
736 620 819

Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb

Nabídka ústavní sociální péče pro děti a mládež s různým stupněm mentálního postižení od 3 let věku …

Středisko komplexní sociální péče o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby střediska sociální péče a provozujeme denní stacionář. Nabízíme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Zajišťujeme stravu, zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační …
312 664 789