Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Archiv společnosti Sokolovská uhelná

 – Naplánovat trasu
Provoz certifikovaného archivu. Uchovávání a zpřístupňování archiválií. K dispozici je 83 archivních fondů a sbírek. Archiválie dokládají vývoj dobývání hnědého, zčásti i kamenného uhlí v západních Čechách a okrajově též jihočeského …
352 461 111

Státní okresní archiv Rakovník

 – Naplánovat trasu
Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní …
(1)
313 513 062

Státní okresní archiv Kladno

 – Naplánovat trasu
Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní …
312 243 992

Státní okresní archiv Beroun

 – Naplánovat trasu
Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní …
311 622 645

Státní okresní archiv Příbram

 – Naplánovat trasu
Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní …
318 492 411

Archiv města Ústí nad Labem

 – Naplánovat trasu
Uchovávání a zpřístupňování archiválií vzniklých z činností města a ostatních obcí okresu Ústí nad Labem. Poskytování služeb spisového meziarchivu. Zajišťuje vyhledávání archiválií pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu. Provádí vědeckou a vydavatelskou …
475 220 631

Vojenský ústřední archiv

 – Naplánovat trasu
Archiv se podílí na dohledu na spisovou službu v rezortu MO, dohlíží na skartační řízení, provádí výběr archiválií a plní funkci specializovaného archivu. Vyhledává v uložených dokumentech a archiváliích požadované informace pro úřady, právnické i fyzické osoby, předkládá archiválie …
973 213 311

Státní okresní archiv Praha-západ

 – Naplánovat trasu
Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní …
257 710 492

Archiv Bezpečnostní informační služby

 – Naplánovat trasu
Provozujeme bezpečnostní správní …
235 521 400

Bezpečnostní archiv Národního bezpečnostního úřadu

Provoz bezpečnostního správního …

Archiv Českého vysokého učení technického v Praze

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se zpracováváním, uchováváním a využíváním archiválií Českého vysokého učení technického v …
224 353 552

Archiv Ministerstva zahraničních věcí

 – Naplánovat trasu
Zpracovávání, uchovávání a využívání archiválií Ministerstva zahraničních věcí. Archiv je možno studovat s platným povolením žádosti studia a badatelským řádem archivu. Vstup je i pro …
224 182 701

Archiv Pražského hradu

 – Naplánovat trasu
Zajišťování archivování dokumentů týkajících se Pražského …
224 373 165

Národní archiv

 – Naplánovat trasu
Správa dokumentů a provoz elektronického archivu. Pořádáme výstavy a exkurze. Kontrolujeme výkon spisové služby, provádíme výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení a poskytujeme vlastníkům archiválií odborné, informační a poradenské …
233 326 755