Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na výzkum materiálů a procesů zemské kůry a jejich vlivy na okolní prostředí. Zabýváme se strukturou a vlastnostmi antropogenních sedimentů, fyzikálními zákonitostmi a mechanismy indukovaných procesů v horninách. Pořádáme přednášky na vysokých školách a …
596 979 111

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme odborné služby pro tvorbu a uplatňování státní vodohospodářské politiky zaměřené na hydrauliku, hydrologii, hydrogeologii. Zabýváme se podporou ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady a obaly, výzkumem stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v …
595 134 800

Moravskoslezské inovační centrum

Kultivujeme podnikatelské prostředí v regionu a aktivně pomáháme s rozvojem malých a středních firem. Tři hlavní pilíře centra (MSIC Scale up, MSIC Expand a MSIC Collaboration) představují unikátního programy, jejíž cílem je vybudovat vlastní inovační …

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz. Zaměřujeme se na kontroly ekologického zemědělství a vydáváme výjimky pro použití konvenčního osiva a sadby. Organizujeme semináře a vydáváme odborné …
724 120 055

Zkušební stanice Rýmařov, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provádíme kontroly a testování v oblasti zemědělských plodin, luk a …
554 211 092

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i

 – Naplánovat trasu
Výzkum v oblastech technické fyziky se zaměřením na mechaniku tuhé a tekuté fáze a jejich interakce. Provozujeme centrum inteligentních systémů a …
597 323 267

Český svářečský ústav, s.r.o.

Provoz výzkumné, vývojové, inspekční, certifikační a zkušební organizace působící v oboru svařování. Zajištění svářečského dozoru. Kvalifikace postupů svařování. Nabízíme tepelné zpracování …

Puncovní úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme výkon státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Provádíme puncovní kontroly zboží zhotoveného z drahých kovů či inspekce u výrobců a obchodníků s výrobky z drahých kovů. Ukládáme sankce za zjištěné …
225 982 141

SIMUL trust, a.s.

 – Naplánovat trasu
Provádíme výzkum a vývoj v oblasti energetického využívání odpadu. Vyvíjíme systém SIMUL PTR který, přepracovává a energeticky zhodnocuje čistírenské kaly, biomasu, odpadní materiály, masokostní moučku, trus zvířat, elektro odpad, komunální odpad a kontaminované …
596 130 015

ADONE - znalecký ústav, s.r.o.

Provoz znalecké kanceláře se zaměřením na ekonomiku, strojírenství a dopravu. Nabídka oceňování majetku podniků, motorových vozidel, věcí movitých, nemovitostí, strojírenských technologií a systémů. Zpracovávání znaleckých posudků v oblasti autoopravárenství. Provádění analýz dopravních …

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik

Nabízíme zkoušení elektrických, neelektrických zařízení a ochranných systémů do prostředí s nebezpečím výbuchu. Speciální měření elektrických veličin, teploty dynamických tlaků, autorizace a notifikace na certifikaci zařízení a ochranných systémů do prostředí s nebezpečím …

Státní ústav pro kontrolu léčiv

 – Naplánovat trasu
Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Provoz databáze léků a …
272 185 549