Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Testování vápenců a dolomitů pro odsiřování a zemědělské účely. Poskytování poradenství. Materiálové a energetické využití druhotných surovin a …
602 824 791

České vysoké učení technické v Praze - Centrum experimentální geotechniky Fakulty stavební

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum zabývající se vědeckovýzkumnou a pedagogickou činností v oblasti experimentální geotechniky. Řešíme výzkumné projekty z oblasti podzemního stavitelství, ekologie či fyzikálního modelování geotechnických problémů. Disponujeme akreditovanou a podzemní …
224 355 507


Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Vedeme výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a disciplínách z lékařského a životního prostředí. Podílíme se na vzdělávání na universitní úrovni a vedeme diplomové a doktorské práce. Zaměřujeme se na výzkum organické syntézy, antimikrobiálních peptidů, neuroprotektiv a …
220 183 333

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme ústav zaměřený na teorii a dějiny české literatury od nejstaršího období po současnost. Zajišťujeme základní výzkum české literatury v jazykovém i teritoriálním vymezení. Zaměřujeme se na literární historii, teorii literatury, výzkum literární kultury či na literárněvědnou …
234 612 111

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vědeckým výzkumem fyziky plazmatu a jeho aplikacemi. Podílíme se na výzkumu a vývoji řízeného termojaderného slučování, využití elektrických výbojů, generátorů plazmatu, interakce plazmatu s jinými skupenstvími hmoty a likvidace odpadů v proudu …
266 052 052


České vysoké učení technické v Praze - Inovacentrum

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum napomáhající transferu technologií a přispívající ke vzniku a rozvoji technologicky orientovaných firem. Pomáháme při vyhledávání odborníků, ochraně duševního vlastnictví, koordinaci jednooborových i multioborových týmů a dalších. Provádíme kompletní smluvní …
777 456 939

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

 – Naplánovat trasu
Základní, orientovaný a aplikovaný výzkum v chemii a fyzice …
296 809 111

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Výzkum a vývoj v oborech zemědělská technika, technologie, energetika a výstavba. Provádění kontroly technického stavu dojicího zařízení, provozního měření hluku a prachu, konzultací řešení stájí pro dojnice. Zaměření také na návrhy a posouzení výroby biopaliv, poradenství pro bioplynové …
233 022 111

Geologický ústav AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme výzkum složení a vývoje neživé přírody. K dispozici máme laboratoř analytických metod, environmentální geologie a geochemie, geologických procesů, paleobiologie, paleoekologie a …
233 087 240

Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se výzkumem českého jazyka a jeho historie. Zaměřujeme se na oblast lingvistiky textu a rétoriky, řečové komunikace či řečového jednání. Vznikají zde pravidla pravopisu, slovníky, mluvnice, populárně-vědecká literatura i odborné …
257 533 756

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Provádění sociologických analýz současné společnosti. Podílení se na rozvoji interdisciplinárního vědeckého oboru genderových studií, feministické teorie a feministické sociologické metodologie a na realizaci konceptu rovných příležitostí mužů a žen v …
Pracovní nabídka
210 310 220

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

 – Naplánovat trasu
Geofyzikální ústav AV ČR, vědecká veřejná instutuce, je jedním z 54 výzkumných ústavů Akademie věd ČR. Svým zaměřením spadá do sekce věd o Zemi. Ústav vznikl jako pracoviště ČSAV roku 1953. Je přímým pokračovatelem Státního ústavu geofyzikálního, založeného roku …
267 103 111