Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Správní archiv Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Provádění dohledu na výkon spisové služby u útvarů v řídicí působnosti Ministerstva školství, mládeže a …

Sociologický datový archiv Sociologického ústavu AV ČR

 – Naplánovat trasu
Národní centrum zpřístupňuje elektronické datové soubory ze sociálních výzkumných šetření. Data jsou určena pro další analytické zpracování. Spolupráce při organizaci rozsáhlých výzkumných šetření. Hlavní činností centra je akvizice, archivace a zpřístupnění datových souborů českých …
221 183 231

Národní archiv

 – Naplánovat trasu
Správa dokumentů a provoz elektronického archivu. Pořádáme výstavy a exkurze. Kontrolujeme výkon spisové služby, provádíme výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení a poskytujeme vlastníkům archiválií odborné, informační a poradenské …
233 326 755

Úřad vlády ČR

 – Naplánovat trasu
Zpracovávání, uchovávání a využívání …

Literární archiv Památníku národního písemnictví

Zajišťujeme předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti. Zaměřujeme se na zpracování, evidenci a zpřístupňování uložených archiválií. Uchováváme archivní jednotky dokumentující vývoj české literatury v časovém rozmezí od konce 18. století po …

LADI, spol. s r.o.

 – Naplánovat trasu
Nabídka péče o spisové materiály, roztřídění dokumentů, zajištění skartačních …
224 891 377

Archiv Akademie výtvarných umění v Praze

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy historického písemného archivu. Zaměřujeme se na dějiny českého výtvarného umění 19. a 20. století včetně kolekce kreseb a grafiky od konce 18. století až do …

Archiv České televize

 – Naplánovat trasu
Provozujeme archiv České televize. K dispozici je videotéka, filmotéka, fonotéka, archiv a dokumentace zpravodajství či spisový archiv ČT. Zajišťujeme digitalizaci programových …
261 136 650

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Shromažďování a zpracování spisového materiálu Akademie věd, archivních fondů předchozích vědeckých institucí a písemných pozůstalostí …
286 010 110

Národní filmový archiv

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na archivaci základních děl filmové historie a …
(1)
604 243 290

Národní zemědělské muzeum Praha

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti. Zaměřujeme se na zpracování, evidenci a zpřístupňování uložených archiválií. Uchováváme archivní jednotky z oblastí rostlinné a živočišné výroby, vybavení domácností, dopravy, zdrojů energie a samochodných strojů či …
220 308 200

Městská část Praha 8

 – Naplánovat trasu
Provoz správního …
283 101 231