Firmy

GSE spol. s r.o.

 – Naplánovat trasu
Archivní a spisová služba. Insolvenčním správcům, likvidátorům, obchodním společnostem a podnikatelům nabízíme možnost uložení všech typů dokumentů v komerční …
722 213 213Archiv Bezpečnostní informační služby

 – Naplánovat trasu
Provozujeme bezpečnostní správní …
235 521 400

LADI, spol. s r.o.

 – Naplánovat trasu
Nabídka péče o spisové materiály, roztřídění dokumentů, zajištění skartačních …
224 891 377

Státní oblastní archiv v Praze

 – Naplánovat trasu
Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní …
974 847 358

Ministerstvo spravedlnosti

 – Naplánovat trasu
Ústřední orgán státní správy pro soudy, státní zastupitelství a vězeňství. Spravuje obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík a evidenci úpadců. Archiv zajišťuje předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti, zpracovává, eviduje i zpřístupňuje uložené …
(1)
221 997 111

Vojenský ústřední archiv

 – Naplánovat trasu
Archiv se podílí na dohledu na spisovou službu v rezortu MO, dohlíží na skartační řízení, provádí výběr archiválií a plní funkci specializovaného archivu. Vyhledává v uložených dokumentech a archiváliích požadované informace pro úřady, právnické i fyzické osoby, předkládá archiválie …
973 213 311

Úřad vlády ČR

 – Naplánovat trasu
Zpracovávání, uchovávání a využívání …

Archiv hlavního města Prahy

Shromažďování a uchovávání historických dokumentů, které podávají svědectví o minulosti metropole České republiky od středověku až po současnost. Zaměřujeme se na předarchivní péči, akvizice, evidenci, zpracování a zpřístupňování …

Archiv České národní banky

 – Naplánovat trasu
Soustřeďujeme převážně archivní materiál z činnosti bank i písemnosti, které mají vztah k hospodářskému a politicko-ekonomickému vývoji a …
224 412 596

Archiv Židovského muzea v Praze

 – Naplánovat trasu
Spravujeme sbírky, fondy a archiv Židovského muzea. V archivu jsou uloženy dokumentace jednotlivých židovských náboženských obcí Čech a …
222 749 211

Archiv Národního muzea

 – Naplánovat trasu
Provozujeme archiv Národního …

Správní archiv Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Provádění dohledu na výkon spisové služby u útvarů v řídicí působnosti Ministerstva školství, mládeže a …