Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ČZU - Výzkumná stanice Červený Újezd Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 – Naplánovat trasu
Stanice slouží jako experimentální pracoviště kateder rostlinné výroby, pícninářství a trávníkařství, agrochemie a výživy rostlin, agroekologie a biometeorologie. Na stanici jsou řešeny granty, výzkumné záměry, bakalářské, diplomové a doktorské …
224 382 531

SIJA - servisní, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provádíme archivace písemností, účetních dokladů a firemních …
608 866 687

Geologický ústav AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme výzkum složení a vývoje neživé přírody. K dispozici máme laboratoř analytických metod, environmentální geologie a geochemie, geologických procesů, paleobiologie, paleoekologie a …
272 690 115

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Provádíme výzkum v oblasti fyziologie a genetiky živočichů. Zaměřujeme se na studium unikátních vlastností domácích, divokých i laboratorních zvířat. Vedeme laboratoř vývojové biologie, biochemie a molekulární biologie zárodečných buněk, integrity DNA, embryologie živočichů, biologie nádorů a …
315 639 532

Výzkumný Technologický Institut s.r.o.

Zabýváme se vývojem a výrobou zařízení na úpravu pitné a technologické vody z jakéhokoli kontaminovaného vodního zdroje. Zajišťujeme poradenství k vyřešení problému s kontaminací vody. Nabízíme filtrační systémy, instalaci a …

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Výzkum proudění newtonských a nenewtonských tekutin a dvou i vícefázových soustav a reologických vlastností tekutých soustav. Výzkum v oblastech mechaniky tekutin a disperzních soustav, hydrodynamiky biosféry, hydrologie, vodního hospodářství, stavebního, strojního a chemického …
388 426 801

NASIGA s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vesmírnou přepravu nákladní i osobní a turistiku. Dále na projekty kosmické lodě, podmořské plavidla, vesmírné cestování, vzdálené galaxie, kontakty s civilizacemi a …

Centrum pro zpracování, dokumentaci a evidenci archeologických nálezů, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Ústav byl založen za účelem podpory péče o kulturní dědictví, provádění archeologického bádání a jeho podpory, rozvoje vědeckých metod a jejich aplikace a dále popularizace archeologie a vědy obecně, poskytování a zpracování odborných analýz třetím …

Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vědeckým výzkumem vegetace na úrovni organizmů, populací, společenstev či ekosystémů a spravujeme Průhonický park. Zaměřujeme se na taxonomii, algologii a ekologii, biosystematiku a evoluci cévnatých i bezcévnatých rostlin. Disponujeme sbírkou domácích i introdukovaných …
271 015 233

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy

 – Naplánovat trasu
Naše centrum je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřujeme se na výzkum a vývoj v oblastech biotechnologií a …
325 873 140

Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Provoz organizace zabývající se prováděním archeologických výzkumů. Zajišťování konzultací, přednášek, rešerší, odborných vyjádření a optimalizací staveb. Zajišťujeme ohlášení před realizací stavby, realizace výzkumu a expertní …

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.

Provádíme výzkum v široké oblasti jaderné fyziky, jak experimentální tak teoretické. Zabýváme se také příbuznými vědními obory. Jsou studovány vybrané problémy teoretické subjaderné fyziky a matematické fyziky. Teorie jader je zaměřena na jadernou strukturu, hyperjádra a …

CAVD, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme nově vznikající projekty, inovace a nová technologická řešení a jejich transfer do praxe. Poskytuje zázemí, technologické zajištění a podporu podnikatelským subjektům, které chtějí uplatňovat nejnovější vědecké poznatky a technologie, jenž mají šanci uspět na domácím i světovém …
227 157 102

I&AAT, spol. s r.o.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vyhledáváním zajímavých technologií pro vlastní potřebu a …
777 274 675