Firmy

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy

 – Naplánovat trasu
Naše centrum je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřujeme se na výzkum a vývoj v oblastech biotechnologií a …
325 873 140

Centrum pro zpracování, dokumentaci a evidenci archeologických nálezů, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Ústav byl založen za účelem podpory péče o kulturní dědictví, provádění archeologického bádání a jeho podpory, rozvoje vědeckých metod a jejich aplikace a dále popularizace archeologie a vědy obecně, poskytování a zpracování odborných analýz třetím …

I&AAT, spol. s r.o.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vyhledáváním zajímavých technologií pro vlastní potřebu a …
777 274 675

Výzkumný Technologický Institut s.r.o.

Zabýváme se vývojem a výrobou zařízení na úpravu pitné a technologické vody z jakéhokoli kontaminovaného vodního zdroje. Zajišťujeme poradenství k vyřešení problému s kontaminací vody. Nabízíme filtrační systémy, instalaci a …

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Základní výzkum pravěkého, středověkého období v Čechách v jeho evropském kontextu. Záchrana a dokumentace ohrožených archeologických …
327 511 731

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Výzkum proudění newtonských a nenewtonských tekutin a dvou i vícefázových soustav a reologických vlastností tekutých soustav. Výzkum v oblastech mechaniky tekutin a disperzních soustav, hydrodynamiky biosféry, hydrologie, vodního hospodářství, stavebního, strojního a chemického …
388 426 801

Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vědeckým výzkumem vegetace na úrovni organizmů, populací, společenstev či ekosystémů a spravujeme Průhonický park. Zaměřujeme se na taxonomii, algologii a ekologii, biosystematiku a evoluci cévnatých i bezcévnatých rostlin. Disponujeme sbírkou domácích i introdukovaných …
271 015 233

CAVD, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme nově vznikající projekty, inovace a nová technologická řešení a jejich transfer do praxe. Poskytuje zázemí, technologické zajištění a podporu podnikatelským subjektům, které chtějí uplatňovat nejnovější vědecké poznatky a technologie, jenž mají šanci uspět na domácím i světovém …
227 157 102

SIJA - servisní, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provádíme archivace písemností, účetních dokladů a firemních …
608 866 687

Stilus - služby pro vědu a výzkum, v.o.s.

 – Naplánovat trasu
Provádění kompletních archeologických výzkumů. Zajištění vývoje a výzkumu v oblasti přírodních a technických …
775 372 744

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Provádíme výzkum v oblasti fyziologie a genetiky živočichů. Zaměřujeme se na studium unikátních vlastností domácích, divokých i laboratorních zvířat. Vedeme laboratoř vývojové biologie, biochemie a molekulární biologie zárodečných buněk, integrity DNA, embryologie živočichů, biologie nádorů a …
315 639 532

SQZ, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby v oblasti zkušebnictví, měření větrání a hygieny práce, systému managementu jakosti a dalších souvisejících činností v oblasti stavebnictví. Provádíme zkoušky kameniva, zemin a zemních vrstev, betonových konstrukcí a asfaltových směsí. Zajišťujeme posouzení zdrojů stavebních …
724 611 013

Geologický ústav AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme výzkum složení a vývoje neživé přírody. K dispozici máme laboratoř analytických metod, environmentální geologie a geochemie, geologických procesů, paleobiologie, paleoekologie a …
272 690 115

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Výzkum přípravy, vlastností a aplikací vybraných anorganických …
220 940 158