Firmy
Řazení výsledků: výchozí |Archiv Zdiby

Poskytneme vám až 200m2 vysoce zabezpečeného archivu. Nabízíme bezpečný způsob jak archivovat vaše záznamy. S týmem kvalitních lidí, bezpečnostním zařízení a špičkovými technologiemi archivujeme na takové úrovni, jakou …

Archiv výtvarného umění

Shromažďujeme, zpracováváme a zpřístupňujeme veškeré materiály o současném výtvarném umění. Archivujeme pozvánky, plakáty, tiskové zprávy, texty fotografie, multimediální nosiče a …

SIJA - servisní, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provádíme archivace písemností, účetních dokladů a firemních …
608 866 687

Státní okresní archiv Kladno

 – Naplánovat trasu
Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní …
312 243 992

Pagina Příbram, spol. s r.o.

Nabízíme archivační služby pro firemní dokumenty. Zajistíme zpracování skartačních plánů, vytvoření databází uložených dokumentů a účetních dokladů, třídění a doručení dokumentů. Odborné poradenství ohledně archivace dokladů, skartace …

Archiv společnosti Škoda Auto

Uchováváme a zpřístupňujeme …


Státní oblastní archiv v Praze

 – Naplánovat trasu
Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní …
(1)
974 847 358

Národní archiv

 – Naplánovat trasu
Správa dokumentů a provoz elektronického archivu. Pořádáme výstavy a exkurze. Kontrolujeme výkon spisové služby, provádíme výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení a poskytujeme vlastníkům archiválií odborné, informační a poradenské …
974 847 240

Archiv hlavního města Prahy

Shromažďování a uchovávání historických dokumentů, které podávají svědectví o minulosti metropole České republiky od středověku až po současnost. Zaměřujeme se na předarchivní péči, akvizice, evidenci, zpracování a zpřístupňování …

Archiv hlavního města Prahy

Shromažďování a uchovávání historických dokumentů, které podávají svědectví o minulosti metropole České republiky od středověku až po současnost. Zaměřujeme se na předarchivní péči, akvizice, evidenci, zpracování a zpřístupňování …