Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Dětský domov Paprsek

Dětský domov nabízí útočiště opuštěným dětem a sirotkům. Domov má kapacitu 32 dětí ve věku od 3 let do 18 …

Krajský dětský domov pro děti do 3 let

Poskytujeme ústavní a výchovnou zdravotní péči dětem od narození do tří let věku (v případě sourozeneckých vztahů do šesti let věku), jejichž vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních nebo sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném …

Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

Poskytujeme péči dětem bez domova. Ubytování je zde rozděleno do 8 rodinných skupin a jedné skupiny mladých dospělých. Učíme děti běžným denním povinnostem jako je žehlení, praní, uklízení, vaření i nakupování. Organizujeme výlety do přírody, sportovní aktivity, tanec nebo …

Dětský domov Aš

Zajištění péče, výchovy a volnočasových aktivit opuštěným dětem od 3 do nejvýše 18 let a sirotkům s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Kapacita domova je 40 dětí, které jsou zařazeny do 5 samostatně pracujících rodinných …

Dětský domov Plesná

Zajišťování výchovy a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům. Poskytujeme podmínky pro harmonický rozvoj osobnosti. Dětem napomáháme s chodem domácnosti a přípravou na vyučování. Věnujeme se kopané, aerobiku, orientálním tancům, motokárám i turistice. Navštěvujeme letní …

Výchovný ústav, dětský domov se školou, ZŠ, SŠ a školní jídelna Žlutice

Zajišťujeme péči, výchovu a volnočasové aktivity opuštěným dětem a …

Dětský domov Cheb a Horní Slavkov

Jsme krajské výchovné zařízení, zajišťující výchovu či hmotnou a sociální péči mládeže, převážně s normálním duševním vývojem. Jedná se o děti, které nemohou být ze závažného důvodu vychovávány ve vlastní rodině. Do zařízení jsou děti umísťovány pouze na základě rozhodnutí …

Dětský domov Čtyřlístek, Planá

Provoz dětského domova rodinného typu s kapacitou 32 dětí, které žijí rozděleny do čtyř rodinných skupin. Pořádáme a zůčastňujeme se různých kulturních akcí včetně výletů, oslav narozenin či zájezdů do …

Dětský domov a Školní jídelna Mašťov

Provoz dětského domova a ústavu sociální péče s jídelnou. Kapacita dětského domu je 34 dětí. Součástí areálu dětského domova je část parku, sad a zahrada. Dále je zde herna pro malé děti, počítačová pracovna s připojením na internet a knihovna. V hlavní budově je kuchyň, sklady a návštěvní …

Dětský domov, Tachov

Dětský domov zajišťuje výchovu a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům. Zajišťuje výchovnou, vzdělávací, sociální a materiální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, nemohou být osvojeny nebo umístěny do jiné formy náhradní …

Dětský domov Trnová

Zajišťujeme výchovu a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům. K dispozici je venkovní bazén a prolézačky. Pořádáme akce pro …

Dětský domov Chomutov

Provozujeme dětský domov pro 60 dětí, které jsou umístěny v šesti rodinných skupinách. Zajišťujeme dětem pravidelné stravování a literární, divadelní či keramické kroužky, relaxační techniky, šití a sportovní, společenské i kulturní …

Dětský domov Žatec

Provozování dětského domova. Poskytujeme výchovu, vzdělání, náklonnost a trénink praktických dovedností pro každodenní realitu samostatného …

Dětský domov Domino, Plzeň - Žlutická

Provozujeme dětský domov pro 56 dětí s jídelnou. Zajišťujeme péči, výchovu a volnočasové aktivity opuštěným dětem a sirotkům. Pořádáme výlety a různé kurzy. Dospělí studenti se s pomocí vychovatelek učí samostatnému životu, setkávají se s řešením drobných problémů, účastní se diskusí o …