Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Integrovaná střední škola Cheb

Provoz centra odborného a praktického vzdělávání. Nachází se zde strojírenské dílny, elektrotechnické dílny a laboratoře, počítačová učebna, svářečská škola a …


Kanonie premonstrátů Teplá

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Nabídka prohlídek kláštera s průvodcem. Provoz klášterní knihovny. Nabízíme také stálou výstavní expozici Perzekuce církve 1948 - …

Městská knihovna Loket

Nabízíme služby městské knihovny s oddělením pro děti i dospělé a veřejným internetem. Umožňujeme kopírování a prohlídky expozice umělecké knižní vazby. Půjčujeme naučnou i dětskou literaturu, poezii, beletrii a časopisy. Pořádáme literární besedy a akce pro …

ZŠ Nová Role

Základní škola pro 540 žáků s jídelnou, družinou a tělocvičnou. Pro žáky pořádáme kulturní, sportovní a vzdělávací …

Občanské sdružení Kolibřík

Provozujeme dětskou školičku pro děti od 1 do 3 let. Pořádáme akce pro děti a jejich rodiče, besedy či přednášky. Poskytujeme informace pro nastávající maminky i pro maminky s dětmi do 1 roku. Vedeme také bazar dětských věcí a …

ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov

Praktická a speciální základní škola pro 234 žáků se školní družinou. Poskytujeme vzdělávání zejména žákům, u kterých byl na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření zjištěn lehký a střední stupeň mentálního postižení. Integrováni mohou být žáci s jiným druhem …

MŠ Citice

Provozujeme mateřskou školu pro 50 dětí se školní jídelnou. K dispozici máme zahradu s pískovištěm, průlezkami, skluzavkou a houpačkou. Zabýváme se výukou anglického jazyka. Pořádáme různé výlety, exkurze a besídky. Rozvíjíme osobnosti dětí v psychických, fyzických a sociálních …

Vyšší odborná škola cestovního ruchu Karlovy Vary, Bezručova

Provozujeme státní vyšší odbornou školu zajišťující výuku tříletého a čtyřletého oboru cestovní ruch v dálkové denní formě. Účastníme se projektu Comenius – Partnerství škol. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze, pohybové aktivity a sportovní kroužky při škole a …

MŠ Valeč

Mateřská škola pro 20 …

Obecní knihovna Nové Hamry

Provozujeme knihovnu s nabídkou půjčování knih a časopisů. Nabízíme přístup k veřejnému …

Obecní knihovna Vojtanov

Půjčování knih a časopisů. Nabídka bezplatného přístupu k …

Obecní knihovna Stanovice

Provoz obecní …

ZŠ praktická Bochov

Základní škola pro 54 žáků s družinou. Orientujeme se na žáky s lehkým mentálním postižením. Hodnocení a vzdělávání probíhá individuálně. Zaměřujeme se na sociální dovednosti a …