Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Dům dětí a mládeže

Organizujeme zájmové kroužky, kluby volného času, příměstské a dětské tábory, soutěže a další volnočasové dětské aktivity. Provozujeme vlastní hřiště na minigolf, dopravní hřiště a posilovnu. Zajišťujeme umělecké, počítačové, taneční, sportovní a jazykové …

Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM

Nabídka zájmových kroužků, víkendových akcí, zimních i letních táborů pro děti ze základních a středních škol. Vedeme kroužky aerobiku, florbalu, badmintonu, basketbalu, tance, zumby, stolního tenisu a volejbalu. V nabídce máme také umělecké …

Dům dětí a mládeže, Praha 6 - Suchdol, Rohová 7

Poskytujeme účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Zabezpečujeme příležitostné, táborové, spontánní, osvětové a individuální zájmové …

Dům dětí a mládeže Praha 6

Jsme středisko volného času zřízené jako školské zařízení. Poskytujeme služby v oblasti zájmového vzdělávání – programy pro aktivní využití volného času dětí, mládeže i dospělých. Nabízíme více než 120 pravidelných kroužků. Široké spektrum činností je vedeno profesionálními pedagogy a …

Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM

Nabídka zájmových kroužků, víkendových akcí, zimních i letních táborů pro děti ze základních a středních škol. Vedeme kroužky aerobiku, florbalu, badmintonu, basketbalu, tance, zumby, stolního tenisu a volejbalu. V nabídce máme také umělecké …

Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM

Nabídka zájmových kroužků, víkendových akcí, zimních i letních táborů pro děti ze základních a středních škol. Vedeme kroužky aerobiku, florbalu, badmintonu, basketbalu, tance, zumby, stolního tenisu a volejbalu. V nabídce máme také umělecké …

Dětské dopravní hřiště Vypich

Provozujeme dopravní hřiště. Zajišťujeme dopravní výchovu pro základní …

DDM, Praha 9

Nabídka zájmových kroužků, akcí, táborů a soutěží pro předškolní a školní děti, mládež i dospělé. Zaměřujeme se na kroužky z oblasti estetiky, divadla, hudby, jazyků, počítačů, sportu a přírody. Organizujeme a účastníme se vzdělávacích a sportovních …

Dům dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice

Pořádání zájmových kroužků, zábavných akcí a táborů pro děti, mládež a dospělé. Nabízíme více jak 100 kroužků v pravidelné činnosti: výtvarné a rukodělné, sportovní, taneční, hudební, se zaměřením na přírodu, výpočetní techniku, fotografování, modelářství, výuku cizích jazyků a další …

Dům dětí a mládeže Praha 2

Zajišťujeme organizování kroužků, pořádání soutěží, táborů a zájezdů pro děti. Zaměřujeme se také pohybové, taneční a sportovní kroužky, výtvarná dílna, stanice techniků i přírodovědců. Nabízíme také kroužky hry na flétnu, florbalu, gymnastiky, chovatelství či …

Dům dětí a mládeže Praha 2

Zajišťujeme organizování kroužků, pořádání soutěží, táborů a zájezdů pro děti. Zaměřujeme se také pohybové, taneční a sportovní kroužky, výtvarná dílna, stanice techniků i přírodovědců. Nabízíme také kroužky hry na flétnu, florbalu, gymnastiky, chovatelství či …

Dům dětí a mládeže, Praha 8 - Spirála

Provoz střediska zájmové činnosti a volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé. Nabízíme sportovní, výtvarné, přírodovědné, hudební, jazykové, divadelní, technické, počítačové a předškolní kroužky. Pořádáme tábory, soutěže, přehlídky a …

Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita

Provozujeme středisko pro volný čas. Nabízíme účast v klubech dětem, mládeži i rodičům. Zajišťujeme tábory, výlety a sportovní či vzdělávací …

Tyflo ČR o.p.s.

Nabízíme zájmové činnosti a zájezdy pro zrakově postižené. Provozujeme kroužek vaření, dovedných rukou, literatury a psycho-rehabilitace. Organizujeme společenský a informační …