Firmy

Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM

Nabídka zájmových kroužků, víkendových akcí, zimních i letních táborů pro děti ze základních a středních škol. Vedeme kroužky aerobiku, florbalu, badmintonu, basketbalu, tance, zumby, stolního tenisu a volejbalu. V nabídce máme také umělecké …

DDM, Praha 9

Nabídka zájmových kroužků, akcí, táborů a soutěží pro předškolní a školní děti, mládež i dospělé. Zaměřujeme se na kroužky z oblasti estetiky, divadla, hudby, jazyků, počítačů, sportu a přírody. Organizujeme a účastníme se vzdělávacích a sportovních …

Dům dětí a mládeže Jižní Město

Provozujeme středisko zájmového vzdělávání. Organizujeme kurzy, tábory a akce pro děti, mládež i dospělé. Naleznete zde výtvarnou dílnu, sál pohybové výchovy a tance, počítačovou učebnu, keramickou dílnu, hernu stolního tenisu, programový sál či tři …

Dům dětí a mládeže Praha 6

Jsme středisko volného času zřízené jako školské zařízení. Poskytujeme služby v oblasti zájmového vzdělávání – programy pro aktivní využití volného času dětí, mládeže i dospělých. Nabízíme více než 120 pravidelných kroužků. Široké spektrum činností je vedeno profesionálními pedagogy a …

Dům dětí a mládeže Stodůlky

Nabízíme vzdělávací, zájmovou a rekreační činnost pro děti, mládež i dospělé. Organizujeme volnočasové aktivity. Nabídka zájmových kroužků a kurzů, táborů, víkendových akcí a …

Dům dětí a mládeže Praha 2

Zajišťujeme organizování kroužků, pořádání soutěží, táborů a zájezdů pro děti. Zaměřujeme se také pohybové, taneční a sportovní kroužky, výtvarná dílna, stanice techniků i přírodovědců. Nabízíme také kroužky hry na flétnu, florbalu, gymnastiky, chovatelství či …

DDM Praha 9

Nabídka zájmových kroužků, akcí, táborů a soutěží pro předškolní a školní děti, mládež i dospělé. Zaměřujeme se na kroužky z oblasti estetiky, divadla, hudby, jazyků, počítačů, sportu a přírody. Organizujeme a účastníme se vzdělávacích a sportovních …

Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita

Provozujeme středisko pro volný čas. Nabízíme účast v klubech dětem, mládeži i rodičům. Zajišťujeme tábory, výlety a sportovní či vzdělávací …

Dům dětí a mládeže Jižní Město

Provozujeme středisko zájmového vzdělávání. Organizujeme kurzy, tábory a akce pro děti, mládež i dospělé. Naleznete zde výtvarnou dílnu, sál pohybové výchovy a tance, počítačovou učebnu, keramickou dílnu, hernu stolního tenisu, programový sál či tři …

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy

Poskytujeme zájmové kroužky a aktivity pro děti i starší zájemce. Zaměřujeme se na techniku, elektroniku, počítače a grafiku. Provozujeme fotoklub. Zajišťujeme výtvarné ateliéry, módu, ruční práce, hudbu a …

Dům dětí a mládeže, Praha 5

Nabídka volnočasových aktivit a pořádání táborů pro děti a mládež. Nabízíme různé druhy sportovních a uměleckých kroužků. Provozujeme volnočasové kluby. Pořádáme soutěže, exkurze, výlety a …

Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet

Provoz domu dětí a mládeže. Nabídka zájmových kroužků i kulturních představení. Pořádání táborů, workshopů, výletů a sportovních …

Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM

Nabídka zájmových kroužků, víkendových akcí, zimních i letních táborů pro děti ze základních a středních škol. Vedeme kroužky aerobiku, florbalu, badmintonu, basketbalu, tance, zumby, stolního tenisu a volejbalu. V nabídce máme také umělecké …

Tyflo ČR o.p.s.

Nabízíme zájmové činnosti a zájezdy pro zrakově postižené. Provozujeme kroužek vaření, dovedných rukou, literatury a psycho-rehabilitace. Organizujeme společenský a informační …