Firmy

Knihovna Nadace Bohuslava Martinů

Provozujeme knihovnu zaměřenou na život a dílo skladatele Bohuslava Martinů. V knihovním fondu máme přibližně 2000 českých i cizojazyčných knižních materiálů, odborných monografií, životopisných studií, disertací, diplomových prací, sborníků a dalších. Půjčujeme také hudební knihy a …

Knihovna Centra France kafky

Provoz knihovny poskytující encyklopedie, slovníky a příručky Franze …

Husova knihovna v Modřanech

Nabídka knihovnických služeb. Půjčování knih pro děti i dospělé a pořádání kulturních akcí, exkurzí pro školy a výstav. V knihovně je zajištěn bezbariérový přístup a tisk z internetu. Pro děti je k dispozici dětský …

Odborná knihovna J. Hájka

Provozujeme odbornou knihovnu. V knihovním fondu je zastoupena veškerá relevantní studijní literatura doplněná o tuzemská i zahraniční odborná periodika a přístup k elektronickým informačním zdrojům. K dispozici je 35 000 knižních svazků, české i zahraniční monografie a studijní …

Knihovna České advokátní komory

Poskytování knihovnických a informačních služeb členům České advokátní …

Místní veřejná knihovna Praha - Suchdol

Nabízíme půjčování knih, časopisů a audioknih, přístup k internetu, šanci starým knihám, digitální piano, pomoc při vyhledávání informací. V naší knihovně najdete přes 15 000 svazků. Kromě našich vlastních titulů si půjčujeme knihy z Městské knihovny v …

Knihovna České geologické služby

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na vědecké publikace o Zemi z celého světa a to jak v tištěné, tak v elektronické formě. K dispozici je volné připojení k …

Knihovna Českého hydrometeorologického ústavu

Nabídka služeb knihovny s odbornou …

Místní knihovna Praha - Dolní Počernice

Nabízíme služby městské knihovny. Poskytujeme možnost připojení k veřejnému internetu. Disponujeme naučnou literaturou, beletrií i …

Místní knihovna Praha - Satalice

Nabídka služeb knihovny. K dispozici je cca 10 000 svazků pro děti, mládež i dospělé. Dále je zajištěn internet a dětský …

Knihovna Krajského soudu v Praze

Provoz knihovny pro potřeby …

Knihovna Pragoprojekt

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou …

Knihovna Ústavu fyziky atmosféry AV ČR

Nabízíme služby knihovny s odbornou literaturou. Poskytujeme možnost využití elektronických zdrojů. Knihovna zajišťuje evidenci publikační činnosti vědců domovského ústavu v příslušných specializovaných …

Vědecká lékařská knihovna Institutu klinické a experimentální medicíny

Provoz knihovny zaměřené na transplantologii, kardiologii, nefrologii, diabetoloii a příbuzné …