Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Knihovna Policejní akademie České republiky

Nabídka knihovnických …

Mediatéka Francouzského institutu v Praze

Provoz knihovny s francouzskou literaturou v originále i českém překladu, novinami, časopisy, DVD, CD. Informace o francouzských …

Národní technická knihovna

Provozujeme veřejně přístupnou knihovnu zaměřenou na techniku a přírodní vědy. Nabízíme služby pro reálné i virtuální návštěvníky. Pronajímáme konferenční sál pro 180 až 230 osob s audiovizuální technikou, vlastní režií, tlumočnickými kabinami a prostorem pro cateringové …

Knihovna Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR

Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou. K dispozici jsou časopisy, celostátní evidence knih a …

Knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT

Provozujeme knihovnu zaměřenou na management, ekonomii, marketing, informační systémy, právo. Nabízíme slovníky, encyklopedie a pedagogickou …

Odborná knihovna Ministerstva financí ČR

Knihovna je zaměřena na finance a ekonomiku z hlediska státní správy a slouží především pracovníkům ministerstva, provoz čítárny a studovny. Možnost zajišťování informací, nalezení informací z legislativ zemí EU, vyhledávání v databázích. Nabídka odborného poradenství a …

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

Provozujeme knihovnu pro nevidomé. Provádíme kopírování černotiskových textů. Nabízíme prodej a půjčování bodových a zvukových knih osobně i poštou. Tiskneme publikace Braillovým písmem a vyrábíme audionahrávky titulů. Poskytujeme poradenské a informační …

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Provozujeme knihovnu. K dispozici jsou zahraniční a česká odborná periodika, bakalářské a diplomové práce absolventů VŠFS. Součástí centra je počítačová …

Knihovna galerie Pro Langhans

Provozujeme galerijní knihovnu. Zabezpečujeme provoz multifunkčního centra pod vedením organizace Člověk v …

Knihovna Ústavu fyziky plazmatu AV ČR

Provoz knihovny se zaměřením na odbornou …

Ústřední vědecká knihovna Ministerstva zahraničních věcí ČR

Poskytování služeb vědecké knihovny se zaměřením na zahraničně politickou literaturu. Nabídka knih z oblasti zahraniční politiky, diplomacie, mezinárodního práva a mezinárodních vztahů, které byly vydávány v průběhu 20. století až po …

Knihovna VŠE - Žižkov

Knihovna je rozdělena na výpůjční protokol, studovnu a čítárnu. Poskytujeme možnost absenčních výpůjček či prezenčního studia a připojení na internet. K dispozici jsou i skripta, odborná literatura česká i cizojazyčná, časopisy a denní tisk v několika jazycích, working papers, statistiky a …

Místní knihovna Benice

Nabízíme knihovnické …

Knihovna Václava Havla, o.p.s.

Shromažďujeme, digitalizujeme a zpřístupňujeme písemnosti, fotografie, zvukové nahrávky a další materiály o Václavu Havlovi. Organizujeme archivní, archivně badatelské, dokumentační a knihovnické …