Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Dům dětí a mládeže ELKO Lovosice

Organizujeme volnočasové aktivity pro děti a mládež. Nabízíme zájmové kroužky keramiky, sportu, počítačových her, moderního tance, skupinové relaxace a šachů. Pořádáme tábory, drakiády, loutkové divadlo, maškarní, výtvarné soutěže i pálení …

Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem

Organizujeme zájmové taneční, keramické, jazykové, výtvarné a další kroužky, kluby či kurzy. Pořádáme tábory o jarních, letních či podzimních prázdninách. Pořádáme soutěže, olympiády a další …

Dům dětí a mládeže Osek

Organizování zájmových kroužků, pořádání zábavných a sportovních akcí i prázdninových pobytů pro děti a mládež. Vedení šachového …

Dům dětí a mládeže Žatec

Provozování kroužků, klubů a oddílů. Pořádání letních táborů i celoročních akcí. Nabídka kroužků, modelářství, rybaření, vaření, mažoretek, matematiky, kytary, karate, moderního tance, dramatické výchovy, angličtiny, šachu, aerobiku, nohejbalu, břišních tanců či …

Dům dětí a mládeže, Teplice

Nabízíme zájmové, výtvarné, hudební, technické, přírodovědné, keramické a sportovní kroužky. Pořádáme olympiády, umělecké přehlídky, soutěže, vodácké, cyklistické, lyžařské prázdninové pobyty. Zajišťujeme metodickou, poradenskou a konzultační …

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

Nabídka volnočasových aktivit v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Vytváříme prostředí pro jasnou orientaci k všeobecně lidským, duchovním a křesťanským hodnotám. Pořádáme výtvarný, taneční, hudební a sportovní kroužek a kroužek počítačů. Pořádáme kulturní a sportovní akce pro děti i …

Dětský koutek U Zvířátek

Provozujeme dětský koutek. Nabízíme hudebně pohybové kroužky, výuku angličtiny pro rodiče s dětmi. K dispozici nabízíme prolézačky, skluzavku, prostory pro …

Dům dětí a mládeže Rumburk

Zajišťujeme organizaci volnočasových aktivit pro děti a mládež. Zabýváme se výukou plavání, pletení z papíru, hry na flétnu a kytaru. Nabízíme rybářské, keramické, volejbalové, floorbalové, sportovní, zdravotní a přírodovědecké kroužky. Vedeme pěvecký sbor. Pořádáme koncerty a …

Centrum dětí a mládeže

Provoz školského zařízení se školní družinou, jídelnou i domem dětí a mládeže. Pořádání kroužků, akcí a letních táborů pro děti a mládež. Nabídka jazykových, výtvarných, počítačových a sportovních …

DDM Šuplík

Provozujeme dům dětí a mládeže. Organizujeme zájmové i sportovní kroužky, kurzy a letní tábory pro děti a mládež. Vedeme kroužek basketbalu, florbalu, tance, fotbálku, keramicky, kick-boxu i jógy. Dále nabízíme kroužek hry na kytaru, kreativního tvoření, modelingu, vaření, stolního tenisu a …

Dům dětí a mládeže Jirkov

Nabízíme volnočasové aktivity pro děti a mládež. Pořádáme kroužek aerobicku, plavání, pohybové aktivity, cvičení na balónech, fyzikální pokusy, angličtinu, dramatický kroužek v angličtině, šipky, moderní scénický tanec, pedigovou dílnu a …

Dům dětí a mládeže Varnsdorf

Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež. Vedeme kroužek aerobiku, anglického jazyka, baletu, břišních tanců, keramiky, klavíru, malování nebo míčových her. Pořádáme pravidelné sportovní nebo kulturní akce, vaření, karnevaly nebo turnaje v deskových hrách. Provozujeme šachový …

Dům dětí a mládeže Chomutov

Provozujeme středisko volného času pro děti, mládež i dospělé. Nabízíme různé zájmové aktivity, semináře a kurzy. Pořádáme příměstské tábory a vedeme jazykové, počítačové, hudební, přírodovědné, sportovní, technické, výtvarné a taneční …

Dům dětí a mládeže Bílina

Nabídka programů pro mateřské a základní školy a odborných kurzů pro dospělé účastníky a seniory. K dispozici je také rodinné centrum pro maminky s dětmi. Nabízíme jazykový, modelářský, počítačový, sportovní, taneční a výtvarný kroužek. Zaměřujeme se na aerobik, keramiku a …