Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Knihovna Ústavu geoniky AV ČR

Provozujeme knihovnu s literaturou z oboru geoniky. Je zaměřena na socioekonomickou geografii, fyzickou geografii, kartografii, sociologii a regionální geografii. V současnosti zahrnuje více než 30 000 svazků monografií, encyklopedií, slovníků, sborníků a …

Knihovna Ústavu geoniky AV ČR

Provozujeme knihovnu s literaturou z oboru geoniky. Je zaměřena na socioekonomickou geografii, fyzickou geografii, kartografii, sociologii a regionální geografii. V současnosti zahrnuje více než 30 000 svazků monografií, encyklopedií, slovníků, sborníků a …

Knihovna Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR

Nabízíme knihovnické služby se zaměřením na odbornou …

Knihovna Orientálního ústavu Akademie věd ČR

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu. Knihovna je rozdělena na všeobecnou, Le Sünovu, Korejskou, Tibetskou a Fairbankovu. Je zde zřízeno Taiwanské centrum sinologických informačních …

Knihovna Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR

Provozujeme vědeckou knihovnu se specializací na literaturu z oblastí geologie, geochemie, seismotektoniky, kompozitních a uhlíkových materiálů a dalších. K dispozici máme on-line katalog knih a připojení k internetu. Poskytujeme výpůjční, rešeršní, meziknihovní výpůjční i kopírovací …

Knihovna Ústavu pro jazyk český AV ČR

Nabízíme služby knihovny s odbornou literaturou a bibliografie. K dispozici je studovna. Vedeme elektronický katalog knih a …

Knihovna Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu. Nabídka titulů k politickým, sociálním, hospodářským a kulturním dějinám Československa od 30. let 20. století. Součástí knihovny je veřejně přístupná …

Knihovna Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Nabídka knihovnických a informačních služeb se zaměřením na odbornou literaturu z oblasti chemie, fyzikální chemie a biomedicinálních …