Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Knihovna geologie Přírodovědecké fakulty - Univerzita Karlova

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na geologii, paleontologii, mineralogii, krystalografii a geochemii, petrologii a užitnou geofyziku. Naleznete zde sborníky z konferencí, učebnice, skripta, vysokoškolské kvalifikační práce a jiné …

Ústřední tělovýchovná knihovna Fakulty tělesné výchovy a sportu - Univerzita Karlova

Zajišťujeme základní knihovnické a informační služby pro všechny studenty fakulty. Nabízíme možnost pořizování kopií z časopiseckého a knižního fondu. K dispozici je i …

Knihovna geografie Přírodovědecké fakulty - Univerzita Karlova

Nabízíme služby geografické knihovny pro studenty i širokou veřejnost. Poskytujeme možnost zapůjčení elektronických čteček. K dispozici je skener, kopírka a tiskárna. Zajišťujeme pořádání výstav a vypracování …

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Zajišťujeme meziknihovní výpůjční služby, rezervace, reprografické a referenční služby pro studenty a zaměstnance fakulty i pro veřejnost. Nabízíme možnost výpůjčky starých tisků a rukopisů. Poskytujeme rešeršní …

Knihovna Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

Knihovna zajišťuje základní informační a knihovnické služby pro potřeby pracovníků a studentů fakulty. Poskytuje kopírovací služby a meziknihovní výpůjční služby či možnost připojení k …

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha - knihovna

Provozujeme knihovnu určenou studentům školy. K dispozici je přístup na internet, studovna, možnost půjčování knih prezenčně i absenčně a prodej skript a …

Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích Fakulta sociálních věd - Univerzita Karlova

Zajišťujeme knihovnické a základní informační služby, meziknihovní výpůjční a další doplňkové služby. Nabízíme možnost zhotovení tištěné kopie na …

České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna ČVUT

Provozujeme fakultní knihovnu s nabídkou odborné …

Knihovna Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy

Zajišťujeme knihovnicko-informační služby pro studenty fakulty. K dispozici je …

Knihovna Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty - Univerzita Karlova

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na ochranu životního prostředí, ekologii a další související obory. Najdete zde monografie, učebnice, skripta, ročenky, slovníky, encyklopedie, časopisy a jiné druhy …

České vysoké učení technické v Praze - Knihovna Fakulty dopravní

Provozujeme fakultní knihovnu se zaměřením na odbornou literaturu z oblastí dopravy a komunikace. Nabízíme publikace o silniční, železniční a letecké dopravě, dopravních systémech, managementu, ekonomice, automatizaci, dopravních procesech či technologiích a …

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Zajišťujeme pro fakultu základní informační a knihovnické …

Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.

Provozujeme knihovnu a studovnu určenou studentům a absolventům školy. K dispozici je interní doplňkový knižní fond VŠEM, internetové připojení a počítače s programem …

České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské

Provozujeme fakultní knihovnu s odbornou literaturou z oblasti jaderné fyziky a matematicko-fyzikálních disciplín. Nabízíme publikace zaměřené na jadernou energetiku a techniku, termodynamiku, chemické inženýrství a technologie, přírodní vědy, životní prostředí a …