Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Obecní knihovna Bílý Kostel nad Nisou

Nabídka knihovnických služeb. Nabízíme knihy a časopisy pro děti i dospělé. Poskytujeme možnost tisku, kopírování a skenování. K dispozici je veřejný internet. Pořádáme exkurze pro základní i mateřské …

Obecní knihovna Nová Ves nad Nisou

Nabídka knihovnických služeb. Poskytujeme půjčování knih a časopisů, map, meziknihovní výpůjční službu, přístup na internet. Pořádáme kulturní akce pro veřejnost a besedy pro základní a mateřskou školu v Nové Vsi nad …

Obecní knihovna Mříčná

Půjčování knih a časopisů. K dispozici je …

Obecní knihovna Svojek

Půjčování knih a časopisů, nabídka veřejného internetu. Možnost kopírování a tisku dokumentů. Pro seniory je k dispozici donášková …

Obecní knihovna Kryštofovo Údolí

Nabízíme knihovnické služby a přístup na veřejný …

Obecní knihovna Poniklá

Provozujeme veřejnou obecní knihovnu. Nabízíme přes 7 000 titulů v on-line systému …

Knihovna Benešov u Semil

Provoz obecní …

Obecní knihovna Ždárek

Nabídka služeb obecní …

Místní knihovna Stružinec

Provoz místní knihovny s nabídkou půjčování časopisů a knih. K dispozici je veřejný …

Obecní knihovna Košťálov

Nabízíme kopírování a tisk barevně i černobíle, půjčování knih a časopisů, vyhledávání informací na internetu, přístup na internet a využití počítače. Pořádáme různé akce, například výstavy keramiky, pohádková odpoledne či vánoční čtení. Organizujeme různé besedy pro seniory a …

Obecní knihovna Nový Oldřichov

Provozujeme místní knihovnu. Půjčujeme naučnou literaturu, dětskou literaturu, poezii, beletrii a časopisy. K dispozici máme tiskárnu, skener a připojení k internetu. Poskytujeme výpůjční, bibliograficko-informační a meziknihovní výpůjční služby. Pořádáme literární besedy a akce pro …

Obecní knihovna Záhoří

Půjčování knih a časopisů. K dispozici je …

Obecní knihovna Loužnice

Provoz obecní knihovny s možností přístupu na …

Obecní knihovna Držkov

Půjčování knih a časopisů. Možnost přístupu k …