Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Vysoká škola zdravotnická, edukační centrum

Provoz edukačního centra Vysoké školy …

Knihovna JABOK

Nabízíme bibliograficko-informační služby, meziknihovní výpůjční služby a reprografické služby. Půjčujeme knihy, časopisy, videokazety a elektronické publikace zaměřené na sociální práci, pedagogiku, psychologii, filosofii a teologii. K dispozici je internet a on-line katalog …

Knihovna Integrované střední školy - Centra odborné přípravy Brno

Poskytování knihovnických …

Technická knihovna Sigma Výzkumného a vývojového ústavu

Provoz technické knihovny. Půjčování odborné …

Knihovna Ústavu územního rozvoje

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu. K dispozici jsou knihy, české i zahraniční časopisy, zprávy, překlady, statistické ročenky, slovníky, encyklopedie či plány měst, turistické mapy a …

Technická knihovna BorsodChem Mchz

Nabídka služeb knihovny s odbornou …

Zemědělské poradensko-vzdělávací centrum a Knihovna Antonína Švehly

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu. Knihovna je specializovaná na oblast zemědělství, potravinářství a související obory. Poskytování bibliografických, faktografických a referenčních …

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje - Rakouská knihovna

Nabízíme služby studijní a vědecké knihovny. Zajišťujeme absenční i prezenční výpůjčku knih. K dispozici je on-line katalog knih. Poskytujeme také meziknihovní a bibliografické služby. Provádíme odborné a informativní rešerše, kopírování patentových spisů a další. Pořádáme exkurze a …

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Nabídka služeb studijní a vědecké knihovny. K dispozici je cizojazyčná literatura, noviny, časopisy, hudební oddělení i přístup k internetu. Možnost využití přednáškových sálů a zakoupení propagačních …

Středisko vědeckých informací 3. LF - Univerzita Karlova

Zajišťujeme knihovnickou a bibliograficko-informační činnost. Nabízíme podporu prezentace výsledků vědecko-výzkumné činnosti pracovníků 3. LF UK. Poskytujeme reprografické, rešeršní a referenční služby pro studenty i zaměstnance fakulty. Provádíme konzultační a poradenské …

Moravská zemská knihovna v Brně

Nabízíme služby studijní a vědecké knihovny. Zajišťujeme absenční i prezenční výpůjčku knih. K dispozici je on-line katalog knih, studovna, přístup do placených informačních databází a připojení k internetu. Pořádáme kulturní i společenské akce pro školy i pro …

Knihovna Jána Langoše

Knihovna spravuje a zpřístupňuje úzce profilovaný fond, který zahrnuje české i zahraniční publikace, tiskoviny, dokumenty a elektronické zdroje zaměřené na historii totalitních režimů na území České republiky a ve světě. Všechny dokumenty jsou určeny pouze k prezenčnímu …

Knihovna Biocel Paskov

Nabídka služeb knihovny s odbornou …

Školní informační centrum - Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky Ostrava

Provoz informačního centra s knihovnou se zaměřením na odbornou literaturu. K dispozici je 18 počítačů napojených na …