Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Knihovna

Nabídka knihovnických služeb pro studenty. K dispozici je bezdrátové připojené k …

Knihovna České botanické společnosti

Nabízíme knihovnické služby se zaměřením na odbornou literaturu. Disponujeme on-line katalogem …

Knihovna hvězdárny v Rokycanech

Poskytování služeb vědecké …

Knihovna Integrované střední školy - Centra odborné přípravy Brno

Poskytování knihovnických …

Středisko vědeckých informací 3. LF - Univerzita Karlova

Zajišťujeme knihovnickou a bibliograficko-informační činnost. Nabízíme podporu prezentace výsledků vědecko-výzkumné činnosti pracovníků 3. LF UK. Poskytujeme reprografické, rešeršní a referenční služby pro studenty i zaměstnance fakulty. Provádíme konzultační a poradenské …

Knihovna JABOK

Nabízíme bibliograficko-informační služby, meziknihovní výpůjční služby a reprografické služby. Půjčujeme knihy, časopisy, videokazety a elektronické publikace zaměřené na sociální práci, pedagogiku, psychologii, filosofii a teologii. K dispozici je internet a on-line katalog …

Technická knihovna Sigma Výzkumného a vývojového ústavu

Provoz technické knihovny. Půjčování odborné …

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Nabídka služeb studijní a vědecké knihovny. K dispozici je cizojazyčná literatura, noviny, časopisy, hudební oddělení i přístup k internetu. Možnost využití přednáškových sálů a zakoupení propagačních …

Knihovna Spolku pro chemickou a hutní výrobu

Provozování knihovny s odbornou …

Knihovna Ústavu územního rozvoje

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu. K dispozici jsou knihy, české i zahraniční časopisy, zprávy, překlady, statistické ročenky, slovníky, encyklopedie či plány měst, turistické mapy a …

Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty - Univerzita Karlova

Mapová sbírka je univerzitní sbírkou pro vědu, výzkum a výuku. Slouží akademickým pracovníkům a studentům Univerzity Karlovy, ale i ostatní odborné a laické veřejnosti. K dispozici je možnost půjčování svazků ze sbírky či zajištění exkurze pro …

Knihovna Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary

Nabídka knihovnických …

Knihovna Jána Langoše

Knihovna spravuje a zpřístupňuje úzce profilovaný fond, který zahrnuje české i zahraniční publikace, tiskoviny, dokumenty a elektronické zdroje zaměřené na historii totalitních režimů na území České republiky a ve světě. Všechny dokumenty jsou určeny pouze k prezenčnímu …

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje - Německá knihovna Goethe Institutu

Nabízíme služby studijní a vědecké knihovny. Zajišťujeme absenční i prezenční výpůjčku knih. K dispozici je on-line katalog knih. Poskytujeme také meziknihovní a bibliografické služby. Provádíme odborné a informativní rešerše, kopírování patentových spisů a další. Pořádáme exkurze a …