Firmy

Školní informační centrum - Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky Ostrava

Provoz informačního centra s knihovnou se zaměřením na odbornou literaturu. K dispozici je 18 počítačů napojených na …

Technická knihovna Rubena

Provozujeme knihovnu zaměřenou na technickou …

Vysoká škola zdravotnická, edukační centrum

Provoz edukačního centra Vysoké školy …

Knihovna České botanické společnosti

Nabízíme knihovnické služby se zaměřením na odbornou literaturu. Disponujeme on-line katalogem …

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje - Anglická knihovna

Nabízíme služby studijní a vědecké knihovny. Zajišťujeme absenční i prezenční výpůjčku knih. K dispozici je on-line katalog knih. Poskytujeme také meziknihovní a bibliografické služby. Provádíme odborné a informativní rešerše, kopírování patentových spisů a další. Pořádáme exkurze a …

Knihovna Biologického centra AV ČR

Poskytujeme knihovnické a informační služby ústavům AV ČR a Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. K dispozici je zařízení pro samoobslužné výpůjčky a vrácení knih. Možnost rezervace individuální studovny. Zajišťujeme kopírování a tisk …

Technická knihovna Sigma Výzkumného a vývojového ústavu

Provoz technické knihovny. Půjčování odborné …

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Nabídka služeb studijní a vědecké knihovny. K dispozici je populárně naučná i odborná literatura, cizojazyčná literatura, noviny, časopisy a přístup k internetu. Regionální studovna a studovna literárně vědní. Možnost využití přednáškových sálů a zakoupení propagačních …

Technická knihovna Výzkumného ústavu anorganické chemie

Poskytování knihovnických služeb. Zajišťování reprografických a knihařských …

Knihovna Biocel Paskov

Nabídka služeb knihovny s odbornou …

Knihovna botaniky Přírodovědecké fakulty - Univerzita Karlova

Nabízíme knihovnické služby se zaměřením na odbornou literaturu týkající se …

Studijní knihovna odborů

Provoz studijní knihovny …

Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty - Univerzita Karlova

Mapová sbírka je univerzitní sbírkou pro vědu, výzkum a výuku. Slouží akademickým pracovníkům a studentům Univerzity Karlovy, ale i ostatní odborné a laické veřejnosti. K dispozici je možnost půjčování svazků ze sbírky či zajištění exkurze pro …

Knihovna hvězdárny v Rokycanech

Poskytování služeb vědecké …