Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Provozujeme veřejnou univerzální knihovnu. K dispozici máme půjčovny, studovny, regionální badatelny, galerie a literární kavárny. Zajišťujeme on-line katalog knih a připojení k internetu. Půjčujeme naučnou i dětskou literaturu, poezii, beletrii a časopisy. Pořádáme knihovnické a literární …

Místní knihovna Zvole

Půjčování knih a časopisů. Pořádáme besídky a společenské …

Místní knihovna Brumov

Provoz obecní knihovny s možností zapůjčení knih různých žánrů. Pořádáme besedy či burzy …

Městská knihovna Přibyslav

Nabízíme absenční i prezenční výpůjčky knih, meziknihovní výpůjčky, přístup na internet. Zajišťujeme knihovnicko-bibliografické lekce pro žáky základních škol, exkurze, seznámení s organizací fondu, vyhledání a získání požadovaných dokumentů. Pro žáky ZŠ pořádáme besedy, pro MŠ povídání o …

Městská knihovna Lanžhot

Poskytujeme knihovnické služby. Zajišťujeme volný přístup k internetu. Možnost využití také počítače s instalovaným Microsoft Office Word a Excel. Nabízíme odborné …

Obecní knihovna Hnátnice

Nabídka knihovnických služeb a přístup k veřejnému internetu. K dispozici je krásná a naučná literatura či beletrie pro dospělé i mládež včetně časopisů. Poskytujeme meziknihovní výpůjční …

Obecní knihovna Dolní Kralovice

Půjčování knih a …

Knihovna Muzea Českého krasu

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou, historickou a regionální …

Obecní knihovna Prysk

Nabídka knihovnických …

Městská knihovna Bruntál

Absenční půjčování knih, periodik a hudebnin. Prezenční půjčování nových periodik a encyklopedií z příruční knihovny. Poskytování informací o právních předpisech, dopravních spojeních či osobnostech. Zpřístupnění internetu …

Městská knihovna Karla Hampla v Týnci nad Labem

Půjčování knih a časopisů, nabídka přístupu na internet. Poskytování faktografických a bibliografických informací, možnost rezervování požadované literatury. Zajišťujeme propagační služby včetně pořádání přednášek, besed a podobných akcí. Nabízíme meziknihovní výpůjční …

Místní knihovna Velké Losiny

Provozujeme knihovnu. Zajišťujeme půjčování knih, periodik a časopisů či meziknihovní výpůjční službu. K dispozici je kopírka a internet pro veřejnost. Umožňujeme pořádání besed pro děti z mateřských i základních …

Obecní knihovna Ostopovice

Provozování obecní knihovny. Půjčování knih a časopisů a poskytování ústních …

Obecní knihovna Neplachov

Provoz obecní knihovny s možností připojení na …