Firmy

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Provozujeme veřejnou univerzální knihovnu. K dispozici máme půjčovny, studovny, regionální badatelny, galerie a literární kavárny. Zajišťujeme on-line katalog knih a připojení k internetu. Půjčujeme naučnou i dětskou literaturu, poezii, beletrii a časopisy. Pořádáme knihovnické a literární …

Kanonie premonstrátů Teplá

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Nabídka prohlídek kláštera s průvodcem. Provoz klášterní knihovny. Nabízíme také stálou výstavní expozici Perzekuce církve 1948 - …

Regionální knihovna Muzea Podkrkonoší

Provozujeme knihovnu, která se specializuje na regionální literaturu, společenské a přírodní …

Obecní knihovna Velká Jesenice

Půjčování knih a časopisů. K dispozici je internet pro veřejnost. Možnost pořádání besed pro mateřské i základní …

Obecní knihovna Zahrádky

Nabízíme zapůjčení knih či časopisů a přístup k …

Místní knihovna Siřejovice

Provozujeme knihovnu s nabídkou knih a časopisů pro děti i dospělé. Možnost využití přístupu k …

Knihovna Kryštofa Haranta

Provozujeme městskou knihovnu. Zajišťujeme služby výměnného …

Obecní knihovna v Brťově-Jenči

Provoz obecní knihovny s možností zapůjčení knih. Nabízíme meziknihovní výpůjční služby a přístup k internetu zdarma. Poskytujeme bibliografické, referenční a faktografické informace zájemcům z řad mládeže i …

Knihovna

Provozujeme knihovnu s možností připojení k …

Městská knihovna Nové Město nad Metují

Nabízíme bibliograficko-informační služby, meziknihovní výpůjční služby a reprografické služby. K dispozici je veřejný internet a on-line katalog knih. Půjčujeme naučnou literaturu, dětskou literaturu, poezii, beletrii a časopisy. Pronajímáme společenský sál k nekomerčním …

Městská knihovna Neveklov

Provozujeme městskou knihovnu. Půjčujeme naučnou literaturu, dětskou literaturu, poezii, beletrii a časopisy. K dispozici máme připojení k internetu. Poskytujeme výpůjční, bibliograficko-informační a meziknihovní výpůjční služby. Pořádáme literární besedy a akce pro …

Knihovna Regula Pragensis

Provozujeme odbornou knihovnu. V nabídce máme knihy zaměřené na humanitní vědy, historii, etnografii dále půjčujeme encyklopedie, časopisy a místopisy. Součástí studovny je příruční knihovna s tématy divadlo, hra, obřady, pohádky, kuchařky, bylinářství, časopisy či …

Místní knihovna Němčičky

Poskytujeme knihovnické služby. K dispozici je přístup k internetu. Půjčujeme knihy a …

Obecní knihovna Záblatí

Nabídka knihovnických služeb a přístupu k internetu. Půjčujeme knihy a …