Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MŠ a ZŠ Kyjov, Školní

Provoz dvoutřídní mateřské školy pro děti se sluchovým postižením, vadami řeči a autismem. K dispozici je jídelna i dětské školní a víceúčelové hřiště. Pořádáme sportovní …

MŠ Vyškov, Sochorova

Provozujeme mateřskou školu pro děti zdravé, zdravotně oslabené, s obtížemi řeči a děti s individuálními potřebami. Děti mohou využívat bazén a vybavenou …

MŠ Ivančice, Široká

Provozujeme speciální mateřskou školu pro 30 žáků. Nabízíme výchovu a vzdělávání dětem se zdravotním, sluchovým postižením, vadami řeči či poruchami autistického spektra. Zajišťujeme individuální logopedickou péči a rozvoj prostřednictvím alternativní a augmentativní …

MŠ a ZŠ Kyjov - Strážovská

Mateřská škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a kombinovanými vadami od 3 do 6 let. Cílem vzdělávacího programu je zejména pomoci dětem překonat kritickou dobu během hospitalizace a aklimatizovat se na nemocniční prostředí a zlepšit jeho psychický …

Školka Dobromysl

Provoz Montessori školky pro 12 dětí ve věku 3-6 let. K dispozici je zahrada. Pořádáme vzdělávací přednášky a vícedenní semináře pro rodiče na téma Montessori pedagogika, přirozená výchova dětí, zdravý životní styl či v budoucnu letní pobyty pro rodiče s …

Střední škola, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská

Mateřská škola pro 20 zrakově postižených dětí. K dispozici je jídelna. Pořádání výletů a her pro …

Speciální MŠ Třebíč

Provoz speciální mateřské školy pro 36 …

ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž

Škola poskytuje vzdělávání a výchovu žákům zdravotně postiženým, obtížně vychovatelným a nemocným po dobu jejich umístění v zdravotnickém zařízení. Při výuce a vzdělávání používáme speciálně pedagogické metody a terapeutické metody. Součástí je také logopedická péče a ekologická …

ZŠ a MŠ speciální Kroměříž

Speciální mateřská škola pro 12 dětí s jídelnou. Škola je bezbariérová. Pořádáme dny otevřených dveří, školní slavnosti, dílny s rodiči, zahradní slavnosti, jarmarky, výstavy a prezentace školy na soutěžích, přehlídkách, …

ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště

Speciální mateřská škola pro 30 dětí s jídelnou. Zajišťujeme hipoterapii, rehabilitační tělesnou výchovu, polohování, magnetoterapii a …

SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc-Hejčín

Provozujeme mateřskou školu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, přednostně pro děti s poruchami zraku a narušenou komunikační schopností. Dětem je v rámci školy poskytováno speciálně pedagogická, logopedická či zraková péče prováděná kvalifikovanými …

Mateřská škola Olomouc, Blanická

Provozujeme mateřskou školu s jídelnou pro 15 dětí s mentálním postižením, poruchami komunikace a chování či poruchami sociability. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, tématické dny či sportovní a jiné …

Speciální MŠ Svitavy

Provozujeme speciální mateřskou školu se školní jídelnou pro 130 dětí s kombinovaným postižením. Součástí je výuka angličtiny, plavecký výcvik i zdravotní …

Speciální MŠ Svitavy

Provozujeme speciální mateřskou školu se školní jídelnou pro 130 dětí s kombinovaným postižením. Součástí je výuka angličtiny, plavecký výcvik i zdravotní …