Firmy

ZŠ a MŠ Nemojany

Mateřská škola pro 28 dětí s jídelnou. K dispozici máme zahradu se skluzavkou, průlezkami, pískovištěm, houpačkou a zahradním …

Mateřská škola Brno

Mateřská škola s prodlouženým provozem pro 30 dětí s vlastní školní kuchyní a jídelnou. Nabídka logopedické prevence. Zajištění plaveckého …

ZŠ a MŠ Popice

Provozujeme mateřskou školu pro 50 dětí, který je zajištěno celodenní …

MŠ Znojmo, Pražská

Mateřská škola s celkovou kapacitou 252 dětí. Součástí školy je školní jídelna. Organizování výletů, dětských dnů a dalších akcí pro děti. Ve všech třídách jsou věkově smíšené děti od 3 do 6 let, kromě šesti standardních tříd máme i dvě logopedické třídy pro děti s narušenou komunikační …

ZŠ a MŠ Ivančice - Řeznovice

Mateřská škola pro 32 dětí s jídelnou. Pro děti nabízíme keramický a taneční kroužek. K dipozici máme školní …

ZŠ a MŠ Olbramovice

Mateřská škola pro 57 dětí s jídelnou. Zapojujeme se do školního recyklačního programu Recyklohraní. Zaměřujeme se na keramiku, plesy, Den matek a další. Pořádáme výlety, kulturní a sportovní …

MŠ Brno, Šaumannova

Provozujeme mateřskou školu pro 75 dětí. K dispozici je jídelna. Pro děti je zajištěn kroužek angličtiny, keramiky, pohybu, logopedie i hry na flétnu. Děti jsou rozděleny do tří tříd a je jim zajištěn odpovídající …

ZŠ a MŠ Kobylnice

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou. S dětmi pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku, výstavy, soutěže, karnevaly, pouštění draka, chodíme na procházky a jezdíme na výlety. Zajišťujeme lyžařské výcviky a předplavecký …

Mateřská škola Rajhrad, okres Brno

Naše mateřská škola umožňuje dětem objevovat svět kolem sebe, citlivě chápat souvislosti a hodnoty a zaujímat postoje. Hlavním vzdělávacím záměrem je dovést dítě na konci jeho předškolního vzdělávání k tomu, aby mohlo žít plnohodnotný a smysluplný život ve …