Firmy

Mateřská škola POHÁDKA, Brno

Provoz státní čtyřtřídní mateřské školy o kapacitě 112 dětí s jídelnou. K dispozici je zahrada vybavená dřevěnými i kovovými průlezkami a houpačkami, zahradním nábytkem a zahradním domečkem, který je využíván k úschově hraček, koloběžek, trojkolek a ostatního sportovního …

Mateřská škola Petrovice, okres Znojmo

Provoz státní mateřské školy o kapacitě 25 dětí od 2,5 do 6 let s …

ZŠ a MŠ Rakvice

Mateřská škola pro 80 dětí s jídelnou. Nabízíme kroužky keramiky, flétny, sportovních činností a logopedické …

Mateřská škola Modřice, okres Brno - venkov

Provoz státní mateřské školy o kapacitě 176 dětí s …

ZŠ a MŠ Trstěnice

Provozujeme mateřskou školu pro 28 dětí s jídelnou. Podporujeme rozvoj osobnosti dítěte, jejich citového a rozumového vnímaní. Podílíme se na osvojování základních pravidel chování. Vytváříme předpoklady pro pokračování ve vzdělání. Poskytujeme speciální pedagogickou …

ZŠ a MŠ Viničné Šumice

Mateřská škola pro 34 dětí od tří do šesti let. Děti jsou rozděleny do dvou tříd. K dispozici je náčiní i nářadí pro sport a …

MŠ Hrušky

Provozujeme mateřskou školu s jídelnou pro 84 dětí ve věku od 3 až 6 let. Zaměřujeme se na správný zdravotní, pohybový i duševní vývoj dítěte. Nabízíme zájmové aktivity, jako je hra na flétnu, výtvarný kroužek, aerobic nebo cvičení na akupresurních podložkách. Poskytujeme logopedickou …

Mateřská škola Přibyslavice, okres Brno-venkov

Provoz státní mateřské školy o kapacitě 27 dětí s jídelnou. Pořádáme dětské výlety a …

MŠ Brno, Štolcova

Provozujeme mateřskou školu pro 75 dětí s jídelnou a školní zahradou. Dále organizujeme mimoškolní aktivity včetně plavání, flétny či …

MŠ Nevojice

Provozujeme mateřskou školku pro celkem 20 dětí. K dispozici máme vlastní jídelnu. Kvalifikovaný personál se u dětí zaměřuje převážně na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických a sociálních návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé sebevědomí či schopnost komunikovat s …

ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí

Provozujeme mateřskou školu pro 119 dětí s …

ZŠ a MŠ Kunštát

Mateřská škola pro 106 dětí s jídelnou. Pořádáme exkurze, návštěvy dopravního hřiště a knihovny, školní výlety, výpravy, divadelní představení a plavecké výcviky. Zaměřujeme se na recitační soutěže, Den Země, slavnostní zahájení a ukončení školního roku výstavy, přednášky a …

MŠ Borotín

Provozujeme mateřskou školku pro celkem 30 dětí. K dispozici máme vlastní jídelnu. Zaměřujeme se na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických a sociálních návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé sebevědomí či schopnost komunikovat s ostatními. Disponujeme kvalifikovaným …

Mateřská škola Novosedly

Provoz státní dvoutřídní mateřské školy o kapacitě 45 dětí včetně jídelny. K dispozici je zahrada vybavená kovovými a dřevěnými průlezkami a …