Firmy

ZŠ a MŠ Malá Skála

Provozujeme mateřskou školu pro 45 dětí s jídelnou. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, besedy, karnevaly, tématické dny či sportovní soutěže. S dětmi pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku, výstavy, pouštění draka a chodíme na procházky. Zajišťujeme lyžařské výcviky a předplavecký …

ZŠ a MŠ Janov nad Nisou

Mateřská škola pro 50 dětí. Děti mají k užívání třídu, šatnu a sociální zařízení. K dispozici je také lehárna a jídelna. Pořádáme školní výlety a akce pro děti i …

MŠ Ohrazenice

Provozujeme mateřskou školu s jídelnou pro 39 dětí ve věku od 2 až 6 let. Zaměřujeme se na správný zdravotní, pohybový i duševní vývoj dítěte. Nabízíme zájmové aktivity, jako je hra na flétnu, plavecký nebo lyžařský výcvik. Pořádáme školky v přírodě či klub Klubíčko pro maminky na mateřské …

ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice

Provozujeme mateřskou školu pro 40 dětí s jídelnou. Pořádáme výlety, exkurze, besídky, divadelní vystoupení a …

ZŠ a MŠ Hrubá Skála - Doubravice

Mateřská škola pro 28 dětí. Pořádáme sportovní soutěže a plavecký …

MŠ Klubíčko Liberec, Jugoslávská

Provozujeme mateřskou školu pro 90 dětí s jídelnou a zahradou. Zaměřujeme se na správný zdravotní, pohybový i duševní vývoj dítěte. Nabízíme zájmové aktivity, jako je angličtina, jóga, výtvarné kouzlení, pěvecký sbor, saunování, plavání nebo zdravotní cvičení. Poskytujeme logopedickou …

MŠ Koberovy

Provozujeme mateřskou školku celkem pro 50 dětí. K dispozici máme vlastní jídelnu. Kvalifikovaný personál se u dětí zaměřuje převážně na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických a sociálních návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé sebevědomí či schopnost komunikovat s …

MŠ Jablonec nad Nisou, Lovecká

Mateřská škola pro 110 dětí se školní …

MŠ Pohádka Liberec

Provozujeme mateřskou školu s jídelnou pro 100 dětí. Zaměřujeme se na správný zdravotní, pohybový i duševní vývoj dítěte. Nabízíme zájmové aktivity, jako je angličtina pro nejmenší, návštěva a pobyt v solné jeskyni nebo zdravotní rehabilitační cvičení na špatné držení těla či klenbu …

MŠ Čtyřlístek Liberec

Provozujeme mateřskou školu pro 120 dětí s jídelnou. K dispozici je taneční a šachový kroužek, výuka flétny a anglického jazyka. Pořádáme tématické dny, zájmové kroužky, besedy a …

MŠ Hrádek nad Nisou, Liberecká

Provozujeme mateřskou školku celkem pro 70 dětí. K dispozici máme vlastní jídelnu. Kvalifikovaný personál se u dětí zaměřuje převážně na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé sebevědomí. Nabízíme výuku německého jazyka formou …

ZŠ a MŠ Krásný Les

Mateřská škola pro 18 dětí s jídelnou. S dětmi pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku, výstavy, soutěže, karnevaly, pouštění draka, chodíme na procházky a jezdíme na výlety. Zajišťujeme lyžařské výcviky a předplavecký …

MŠ Klíček Nový Bor, Svojsíkova

Mateřská škola pro 414 dětí s jídelnou. Školka má 3,5 třídy věkově smíšených dětí a jednu třídu speciální, kde kromě logopedické péče je nabízena pomoc i jinak handicapovaným dětem. Seznamování dětí s německým jazykem formou hry je součástí ročního vzdělávacího …

MŠ Nad Přehradou, Liberec

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou je zaměřena na podporu zdraví a péči o životní prostředí. K dispozici je kurz taneční a pohybové výchovy. Zaměřujeme se na ekologickou výchovu a zdraví …