Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MŠ Březová nad Svitavou

Provozujeme mateřskou školu pro 75 dětí s jídelnou. Podporujeme zdravý tělesný, psychický a sociální rozvoj dítěte. Snažíme se naučit dítě samostatnosti, tvořivosti a sebedůvěře. Pořádáme kulturní a společenské akce pro děti i jejich …

Základní škola a mateřská škola Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159

Naše základní škola je pro 450 žáků s družinou pro 100 žáků a jídelnou. Zaměřujeme se na kopanou. K dispozici je tělocvična. Pořádáme dětské akce, sportovní soutěže a turnaje. Poskytujeme psychologické …

MŠ Heřmanův Městec, Jiráskova

Provozujeme mateřskou školu pro 108 dětí. Součástí budovy je školní jídelna. K dispozici je výuka cizího jazyka a hry na flétnu, kroužek počítačů, keramiky a tance. Pořádáme a organizujeme výlety a různé akce pro …

MŠ Choltice

Mateřská škola pro 75 dětí s jídelnou zajišťuje logopedickou péči. Zajišťujeme kulturní program pro děti jako je návštěva divadelních představení, výlety, výstavy, koncerty, oslavy Vánoc a …

ZŠ a MŠ Tatenice

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou zajišťuje logopedickou péči, předplavecký výcvik i ekologickou …

MŠ Čepí

Provoz mateřské školy pro 28 dětí s jídelnou. Pořádání výletů, divadelních představení, hodin plavání, dětského tanečního kroužku, karnevalů a dalších akcí. Možnost zajištění logopedické péče, výuky anglického …

MŠ Luže

Mateřská škola pro 100 dětí s jídelnou, čtyřmi třídami a zahradou nabízí předplavecký výcvik, taneční kroužek, výuku hry na flétnu a angličtinu. Naše škola se účastní řady kulturních akcí. Děti jsou vzděláváni podle vzdělávacího programu S Novohradkou do světa, který inspiruje děti k …

ZŠ a MŠ Nové Hrady

Mateřská škola s kapacitou 25 dětí je jednotřídní s celodenním provozem, tvoří tak jedno věkově smíšené oddělení. Škola a školka spolu úzce spolupracují. Pořádáme mimo jiné mikulášské nadílky, vánoční besídky, karnevaly, slavnosti vítání jara a loučení se zimou, plavecký výcvik a …

MŠ Trhová Kamenice

Provozujeme mateřskou školu s jídelnou pro 55 dětí. Kvalifikovaný personál se u dětí zaměřuje na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku či zdravé sebevědomí. Nabízíme zájmové aktivity, jako je hra na zobcovou flétnu nebo výtvarný …

ZŠ a MŠ Červená Voda

Mateřská škola pro 90 …

MŠ Svitavy, Marie Majerové

Provozujeme mateřskou školu s jídelnou pro 98 dětí ve věku od 2 do 7 let. Zaměřujeme se na správný zdravotní, pohybový i duševní vývoj dítěte. Nabízíme zájmové aktivity, jako je angličtina, hra na flétnu, plavání, výtvarný a pěvecký kroužek nebo rehabilitační cvičení. Poskytujeme logopedickou …

Mateřská škola, Radiměř, okres Svitavy

Provozujeme mateřskou školu pro děti od 3 do 6 …

MŠ Polička, Luční

Provozujeme mateřskou školu pro 112 dětí s …

MŠ Pardubice, Benešovo náměstí

Mateřská škola pro 145 dětí s …