Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o.

Soukromá střední škola zajišťující výuku čtyřletých oborů cestovní ruch, ekonomické lyceum, management cestovního ruchu a gymnázium. Škola má bezbariérový přístup a nabízí rozšířenou výuku cizích …Masarykovo klasické gymnázium, Říčany, s.r.o.

Soukromé gymnázium pro 350 žáků zajišťuje osmiletou všeobecnou výuku s možností dálkového studia. Pořádáme lyžařské výcviky, návštěvy divadelních představení a dalšího. Zaměřujeme se na anglický, německý a francouzský jazyk, zájezdy do Velké Británie, Francie, Rakouska, Spojených států a …

Soukromé osmileté gymnázium DINO-HIGH SCHOOL, s.r.o.

Česko - anglické soukromé osmileté gymnázium. Gymnázium je zaměřeno na výuku cizích jazyků s cílem připravit absolventy ke studiu na českých i zahraničních univerzitách. Studenti se připraví nejen na státní, ale i mezinárodní maturitní zkoušku …

DINO SCHOOLS of PRAGUE, a.s.

V ČR ojedinělá koncepce propojení tří na sebe navazujících školních zařízení - mateřská škola, základní škola (1. - 5. ročník), osmileté gymnázium, poskytující plnohodnotné základní a středoškolské vzdělání zaměřené především na výuku cizích …

ZŠ německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s.

Provozujeme soukromé osmileté gymnázium s výukou vybraných předmětů v němčině pro 200 žáků. Zajišťujeme přípravu na zkoušky z německého jazyka Deutsches Sprachdiplom II der KMK. Škola se každoročně zapojuje do mezinárodní soutěže v argumentaci a debatování v …

Gymnázium Evolution Jižní Město

4-leté a 6-leté gymnázium nabízí posílené jazyky s rodilými mluvčími, mezinárodní certifikáty, celoškolní projekty, zahraniční partnery. Máme pokrytí WiFi, PC s internetem ve všech třídách, školní intranet pro studenty. Nabízíme systém péče o SPU, semináře pro přípravu na …

EDUCAnet - gymnázium, SOŠ a ZŠ Praha, s.r.o.

Provozujeme střední školu s rozšířenou výukou jazyků a informatiky. Nabízíme obory čtyřletého gymnázia (dálkové a denní studium) a informační technologie, jazykové, počítačové a sportovní certifikáty pro …

Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r.o.

Provozujeme soukromé gymnázium zaměřené na všeobecné vzdělání ve čtyřletém studijním cyklu. Zúčastňujeme se veletrhů, výstav, workshopů, teambuildingů a …