Firmy
Řazení výsledků: výchozí |Střední škola Sion High School, Hradec Králové

Nabízíme denní i dálkové čtyřleté studium oboru předškolní a mimoškolní pedagogika a pedagogické …

Střední škola potravinářská, Smiřice

Státní střední škola zajišťuje dvouleté a dálkové tříleté nástavbové studium oboru …

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín

Provozujeme státní střední průmyslovou školu pro 700 studentů. Zajišťujeme výuku ve čtyřletých oborech Informační technologie, Elektrotechnika, a …

Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku tříletého učebního oboru lesní mechanizátor a čtyřletých studijních oborů lesnictví, mechanizace a služby a ekologie a životní prostředí. Je zde také možnost dálkového studia. Nabízíme také jídelní …

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice

Státní střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů kamenosochařská tvorba, užitá malba, restaurování a konzervování kamene, těžba a zpracování kamene. Pořádáme studentské sympozium, výstavy a …

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové

Státní střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů geodézie ve stavebnictví, stavebnictví se zaměřením na pozemní stavitelství, technická zařízení budov a technické lyceum se zaměření na …

Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů floristický design (projektování a realizace instalací a expozic) a branding design (využití estetiky, písma, kresby, počítačové grafiky, fotografie v oblasti propagace, marketingu, PR, reklamy a prodeje) zakončených maturitní …

Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec

Státní střední škola nabízí výuku maturitních oborů modelářství a návrhářství oděvů a oděvnictví. Student dle zvoleného oboru nalezne uplatnění ve výrobních podnicích v technicko-ekonomických funkcích nebo v modních a grafických studiích a ateliérech. Možnost využití školní jídelny a …

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov

Střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů technické lyceum a silniční doprava. Zaměřujeme se také na kurzy pro získání řidičského oprávnění skupiny C+E a školení se závěrečným hodnocením v oblasti psychologické přípravy …

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.

Poskytujeme vzdělání v oborech programování, počítačové sítě a počítačová grafika a pro absolventy středních škol v oboru počítačová umění a design. Škola také pořádá kurzy v oblasti digitální fotografie, digitálního videa, multimediální tvorby a www stránek. Možnost denního i dálkového …

Střední škola hotelnictví a společného stravování Teplice nad Metují

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru hotelnictví a dvouletého nástavbového oboru gastronomie. Možnost profesních rekvalifikačních …