Firmy


Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.

Poskytujeme vzdělání v oborech programování, počítačové sítě a počítačová grafika a pro absolventy středních škol v oboru počítačová umění a design. Škola také pořádá kurzy v oblasti digitální fotografie, digitálního videa, multimediální tvorby a www stránek. Možnost denního i dálkového …

Střední odborná škola sociální - Evangelická akademie

Střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru sociální pečovatelství a sociální vychovatelství. Organizace pohybových aktivit a sportovních kroužků při …

Střední odborná škola veterinární Hradec Králové

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru veterinářství s možností specializace v zaměření veterinární technik-laborant. Budovu vystavěli v letech 1923 – 1924 hradečtí stavitelé Capoušek a Šandera dle plánů Theodora Petříka. Organizace pohybových aktivit a sportovních …

Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec

Státní střední škola nabízí výuku maturitních oborů modelářství a návrhářství oděvů a oděvnictví. Student dle zvoleného oboru nalezne uplatnění ve výrobních podnicích v technicko-ekonomických funkcích nebo v modních a grafických studiích a ateliérech. Možnost využití školní jídelny a …

Střední škola Sion High School, Hradec Králové

Nabízíme denní i dálkové čtyřleté studium oboru předškolní a mimoškolní pedagogika a pedagogické …

Střední škola hotelnictví a společného stravování Teplice nad Metují

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru hotelnictví a dvouletého nástavbového oboru gastronomie. Možnost profesních rekvalifikačních …

Integrovaná střední škola, Nová Paka

Provozujeme státní střední odbornou školu zajišťující výuku tříletých nástavbových a čtyřletých oborů elektrotechnika, provozní technika a mechanik elektronik. Pořádáme vodácké kurzy, exkurze, výstavy, soutěže a další akce. Studentům je k dispozici školní …

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů informační technologie, mechanik seřizovač, mechanik strojů a zařízení se zaměřením na nástrojařské technologie, mechanik elektrotechnik, informační služby, průmyslová ekologie a dvouletých nástavbových oborů technika a …

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov

Střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů technické lyceum a silniční doprava. Zaměřujeme se také na kurzy pro získání řidičského oprávnění skupiny C+E a školení se závěrečným hodnocením v oblasti psychologické přípravy …

Střední průmyslová škola, Hronov

Státní střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů elektrotechnika a strojírenství. Organizace pohybových aktivit a sportovních kroužků při …

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové

Státní střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů geodézie ve stavebnictví, stavebnictví se zaměřením na pozemní stavitelství, technická zařízení budov a technické lyceum se zaměření na …

Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice

Střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů agropodnikání a přírodovědné lyceum. Absolventi získají řidičský průkaz skupiny B a T. Nabízíme lyžařské, cykloturistické a plavecké kurzy. Možnost …