Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř

Státní všeobecné osmileté a čtyřleté gymnázium nabízí výuku cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština) a prakticky zaměřených přírodovědných …

Gymnázium Vrchlabí

Nabízíme všeobecné čtyřleté a osmileté …

Gymnázium Dobruška

Provozujeme všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium. pořádáme tematické exkurze, lyžařský výcvik, sportovně turistické kurzy, sportovní i vědomostní soutěže a kulturní …

Lepařovo gymnázium Jičín

Všeobecné gymnázium zajišťuje čtyřletou, šestiletou i osmiletou výuku s kapacitou 528 studentů. Možnost stravování. K dispozici je studovna s počítačem. Pořádáme besedy, semináře, výlety a další …

Střední škola Sion High School, Hradec Králové

Nabízíme studium na čtyřletém klasickém i sportovním čtyřletém gymnáziu zakončeném maturitní zkouškou. V rámci výuky navštěvujeme divadelní představení, exkurze a …

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové

Nabízíme vzdělání na všeobecném čtyřletém a šestiletém gymnáziu. Organizujeme pohybové aktivity a sportovní kroužky při …

Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné

Všeobecné gymnázium nabízí osmileté studium s humanitárním zaměřením.V historické budově je 13 učeben vybavených didaktickou technikou a interaktivní tabulí. Laboratorní cvičení probíhají v chemické laboratoři, pro besedy a přednášky slouží společenská místnost. V přízemí budovy je zřízena …

Gymnázium Františka Martina Pelcla Rychnov nad Kněžnou

Nabízíme všeobecné čtyřleté a osmileté …

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, spol. s r.o.

Provozujeme soukromé čtyřleté a šestileté jazykové gymnázium s možností využití studijních pobytů v zahraničí. Naše kapacita je až 300 studentů. Lze zde absolvovat mezinárodní zkoušky z angličtiny. Nabízíme řadu vzdělávacích klubů, dramatický kroužek v anglickém jazyce či zaměření na …

Hořické gymnázium

Jsme soukromé čtyřleté gymnázium. Vzdělání chápeme jako komplexní proces, neboť člověka utvářejí nejen jeho vědomosti, ale i prožitky, vlastní zkušenosti, tvořivé a praktické činnosti. Důležitý je pro nás celý proces učení, nejen jeho …

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a ZŠ a MŠ Jana Pavla II., Hradec Králové

Provozujeme církevní všeobecné gymnázium s nabídkou čtyřletého a osmiletého studia. Zastřešujeme fungování pěveckého sboru, pořádáme zeměpisné přednášky a poskytujeme výběr z velkého množství zájmových …

Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice

Všeobecné gymnázium nabízí osmileté studium. Nabízíme zájmové kroužky latiny, historie a šachů. Vydáváme školní časopis Tempus. Pořádáme zájezdy do Velké Británie, účastníme se různých olympiád a soutěží. V rámci výuky navštěvujeme divadelní představení a pořádáme literární …

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Nová Paka

Všeobecné gymnázium nabízí čtyřleté i osmileté studium. Připravuje studenty pro studium na vysoké škole a na vyšších odborných školách. Na škole se vyučuje anglický a německý jazyk. Pro zájemce je možné studovat také ruský jazyk. Dále jsou pro studenty zajištěny kulturní a tělovýchovné …

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

Všeobecné gymnázium nabízí čtyřleté a šestileté studium. Zajištění výuky informatiky a výpočetní techniky zaměřené na praktické počítačové aplikace včetně využívání internetu. Organizace pohybových aktivit a sportovních kurzů při …