Firmy


Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna

Státní všeobecné osmileté gymnázium Účastníme se projektu Comenius, spolupracujeme s Fakultou sportovních studií Masarykovy …

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav

Provozujeme všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium. Organizujeme exkurze do Vídně, v rámci výuky navštěvujeme divadelní a filmová představení, účastníme se vědomostních i sportovních soutěží a …

Gymnázium Globe, s.r.o.

Jsme soukromé gymnázium, které nabízí čtyřleté, šestileté a osmileté studium. Vyučujeme podle vzdělávacího programu Globe. Zaměřujeme se na výuku živých jazyků, správu počítačových sítí a osobnostní rozvoj studentů spojený s programy z oblasti ekologie, komunikace a týmové …

Biskupské gymnázium Brno

Církevní všeobecné, humanitní a přírodovědné čtyřleté a osmileté …

Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše

Provozujeme všeobecné a přírodovědné čtyřleté a osmileté gymnázium se zaměřením na matematiku. Nabídka stravování pro studenty. Účastníme se projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Pořádáme matematické a fyzikální …

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice

Všeobecné gymnázium zajišťuje čtyřleté a osmileté …

Gymnázium Velké Pavlovice

Všeobecné vzdělání v osmiletém a čtyřletém studijním programu zaměřené na přípravu ke studium na vysoké škole. Posílená výuka cizích jazyků. Zapůjčení učebnic ve všech ročnících. Nabízíme přípravné kurzy pro přijímací zkoušky z českého jazyka a …

Gymnázium Moravský Krumlov

Charakteristickým znakem gymnázia je poskytování všeobecného vzdělání. Studenti se tedy především připravují na vysokoškolské studium. Svým mezioborovým charakterem vytváří vhodné předpoklady pro zaměstnání svých absolventů v různých …

Gymnázium Brno

Provozujeme všeobecné čtyřleté a šestileté gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků. Disponujeme pěveckým sborem. Pořádáme prezentační soutěže, olympiády, sportovní utkání a turnaje, besedy, lyžařské a snowboardové kurzy a …

Gymnázium Rájec-Jestřebí, obecně prospěšná společnost

Všeobecné čtyřleté a šestileté gymnázium nabízí denní studium s individuálním přístupem ke studentům a alternativním systémem …

Gymnázium, Brno, Vídeňská

Provozujeme všeobecné čtyřleté a šestileté gymnázium se specializací na výuku …

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka

Jsme středně velká škola se 14 třídami, které navštěvuje cca 420 žáků. Jsme školou s šestiletou a čtyřletou formou studia. Přibližně 20 % našich žáků jsou reprezentanti ČR, proto jejich studium vyžaduje individuální přístup ze strany …