Firmy

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů hotelnictví, ekologie a životní prostředí, uměleckořemeslné zpracování dřeva a dvouletých nástavbových oborů podnikání a mechanizace zemědělství a lesního hospodářství. Organizujeme besedy, exkurze, výlety a další akce pro …

Gymnázium a Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo

Všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium nabízí všeobecné vzdělání. Střední pedagogická škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů pedagogické lyceum, předškolní a mimoškolní pedagogika, výchovná a humanitární …

Střední odborná škola MORAVA, o.p.s.

Provozujeme soukromou střední odbornou školu zajišťující výuku čtyřletých oborů ekonomika a podnikání, veřejnosprávní činnost, sociální činnost a obchodní akademie v denní i dálkové formě. Účastníme se různých seminářů, sportovních i kulturních …

Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku tříletých a čtyřletých oborů bezpečnostně právní činnost. Možnost dálkového studia. Mezi nabízené obory patří Bezpečnostně právní činnost a Bezpečnostní služby. Možnost uplatnění u policie a bezpečnostních složek, v návazném studiu na …

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku dvouletých a čtyřletých oborů ekonomika a podnikání a sociální činnost. Zúčastňujeme se projektů pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, zkvalitnění a zefektivnění výuky, Mléko do škol, Recyklohraní a …

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova

Státní střední škola zajišťující výuku čtyřletých oborů informační technologie, průmyslová ekologie, pečovatelská činnost, sociálněsprávní činnost, metody a technika informační práce a mechanik elektronik. Studium je zakončené maturitní zkouškou. Zúčastňujeme se celostátních vědomostních …

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín

Provoz obchodní akademie. Provozujeme pěvecký sbor. Pořádáme různé akce. Máme svého výchovného poradce a …

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru hotelnictví a dvouletého nástavbového oboru …

Střední škola polytechnická, Brno

Státní SOŠ zajišťující výuku čtyřletých oborů nábytkářská a dřevařská výroba, mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Obor nábytkářská a dřevařská výroba je možno studovat také ve formě dálkového a večerního studia či jako prezenční nástavbové studium. K dispozici je školní …

Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r.o.

Nabízíme ucelené střední vzdělání ve tříletých, čtyřletých a nástavbových oborech. Zaměřené na obory tradiční, uměleckořemeslné, technické a obory služeb (obor design interiéru). Studium na vyšší odborné škole (podnikatel pro obchod a …

Střední škola Brno, Charbulova

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů hotelnictví, cestovní ruch, obchodník, ekonomika a podnikání, kosmetické služby a …

Střední odborná škola Podyjí, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých denních i pětiletých dálkových oborů stavebnictví, pozemní stavitelství, informační technologie, veřejnosprávní činnost a správce informačních systémů. Organizace pohybových aktivit a sportovních kroužků při …

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno

Státní střední škola zajišťující výuku čtyřletých oborů užitá malba, fotografie a média, obchodní podnikání a propagace, modelářství a návrhářství oděvů, scénická a výstavní tvorba, grafický a průmyslový design. Pořádáme lyžařské, vodácké a sportovně turistické kurzy. Nabízíme sportovní …