Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

Provozujeme státní konzervatoř s kapacitou 200 míst zajišťující výuku šestiletých studijních oborů hudba a zpěv. Pořádáme různé školní akce. Na škole je možno studovat hru na smyčcové i dechové nástroje, harfu, klavír, varhany, kytaru, akordeon, cimbál a bicí nástroje, ale i dirigování a …

Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc

Provozujeme církevní konzervatoř a zajišťujeme výuku šestiletých oborů hudba a …

Janáčkova konzervatoř v Ostravě

Provozujeme konzervatoř zajišťující výuku šestiletých a osmiletých oborů hudba, tanec, zpěv a hudebně dramatické …

Církevní konzervatoř Opava

Církevní konzervatoř nabízí šestileté a čtyřleté studium hudby v oborech hra na varhany, klavír, cembalo, akordeon, sólový zpěv, řízení sboru, hra na strunné a dechové nástroje a skladba a dirigování. Nabízíme kurzy a …

Taneční konzervatoř Brno

Provozujeme státní taneční konzervatoř. Poskytujeme bezplatné osmileté souběžné odborné a všeobecné vzdělání v oboru tance. Připravujeme absolventy na uplatnění v profesi tanečního umělce, umělecko-pedagogické vzdělání v profesi tanečního pedagoga a všeobecné …

Konzervatoř Brno

Konzervatoř poskytuje výuku v šestiletých oborech hudba, zpěv a hudebně-dramatické umění v denní a kombinované formě …

Konzervatoř Pardubice, Sukova třída

Státní konzervatoř zajišťující výuku zpěvu a hudebních oborů s možností kombinovaného …

Konzervatoř České Budějovice

Konzervatoř je odborná škola, ve které studenti získávají jak úplné středoškolské vzdělání s maturitou, tak i absolutorium vyšší odborné školy s diplomem a titulem diplomovaný specialista (DiS.) a to v oborech Hudba a Zpěv. Vyučujeme hru na hudební nástroje jako jsuo housle, viola, klavír, …

Mezinárodní Konzervatoř Praha - International conservatory Prague, s.r.o.

Soukromá konzervatoř zajišťuje výuku všeobecné a odborné teorie, populárního, klasického i jazzového zpěvu, hudebních oborů a herectví. Zaměřuje se také na pohyb a tanec. Poskytuje výuku hraní na dechové, strunné a smyčcové …

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha

Státní konzervatoř zajišťující výuku šestiletých oborů hudba, hudebně dramatické umění - muzikál, zpěv - populární a jazzový zpěv. Studium je zakončené …

Konzervatoř Duncan centre

Provozujeme taneční konzervatoř zaměřenou na současný tanec a taneční divadlo. Absolventi jsou všestrannými profesionály v oblasti tance. Studium je šestileté, zakončené …

Taneční centrum Praha - konzervatoř, o.p.s.

Taneční konzervatoř poskytuje střední a vyšší odborné osmileté studium v oboru tanec. Spojuje gymnaziální a umělecké vzdělání, propojuje výuku klasických a moderních tanečních technik a metod, včetně těch nejnovějších, s novou inscenační praxí současného tanečního …

Pražská konzervatoř

Státní konzervatoř zajišťující výuku oboru hudebně dramatické umění a populární hudby. Studium je zakončeno absolutoriem nebo maturitou. K dispozici je divadlo konzervatoře určeno pro inscenační praxi studentů. Organizujeme zahraniční stáže, koncerty a …

Taneční konzervatoř hlavního města Prahy

Provozujeme státní konzervatoř zajišťující výuku osmiletého oboru tanec. Pořádáme umělecká představení, jezdíme na mezinárodní i domácí taneční …