Firmy

Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín - Odborný výcvik – polygrafie

Státní střední odborná škola zajišťující provoz úseku praktického vyučování oboru …

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Státní střední škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů hotelnictví, číšník, servírka, kuchař, gastronomie a dvouletého nástavbového oboru …

Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola se zaměřuje na čtyřleté denní a tříleté zkrácené dálkové studium. Nabízíme obory předškolní a mimoškolní pedagogiky, výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku, sociální činnosti a sociální péče. Možnost ubytování v domově mládeže ve …

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž

Provozujeme státní střední školu pro 360 žáků, která zajišťuje výuku čtyřletého oboru veterinářství. Studenti se po studiu mohou uplatňovat v asanační činnosti, inseminaci, reprodukci zvířat v plemenářské práci či v péči o zdraví zvířat a životní …

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

Střední průmyslová škola poskytuje vzdělání v oblasti potravinářství. Zajišťujeme výuku dvou čtyřletých oborů - analýza potravin a technologie potravin. Součástí praktické výuky jsou odborné praxe. Pravidělně pořádáme tradiční školní výukové přehlídky …

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

Státní střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů stavebnictví, pozemní stavitelství, technická zařízení budov a dvouletého nástavbového studia oboru stavební provoz, nábytkářská a dřevařská …

Soukromá střední škola, s.r.o.

Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti obchodu, služeb, společného stravování, dále pak bankovnictví a pojišťovnictví. Jsme celkově malá škola, s nižším počtem žáků ve třídách, což vytváří vhodné klima …

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

Provozujeme státní střední školu až pro 600 studentů, která umožňuje čtyřleté a dvouleté nástavbové studium oboru gastronomie. Studenti vykonávají odborný výcvik na provozních pracovištích hotelového, restauračního a obchodního typu. Škola má bohaté zkušenosti s pořádáním cateringových …

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

Státní střední odborná škola nabízí čtyřleté denní studium oboru ekonomika …

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů bezpečnostní služby a bezpečnostně právní služby nabízí uplatnění u bezpečnostních služeb, ve státní správě a samosprávě. Studium je zakončeno maturitní …

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie, veřejnosprávní činnost a sociální činnost. Nabídka stravování pro …

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Státní střední pedagogická škola zajišťující výuku čtyřletých oborů předškolní a mimoškolní pedagogika. Kvalifikace je pro práci v mateřských školách, mimoškolních zařízeních (školních družinách, domovech mládeže, centrech volného času), v některých typech dětských …

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Státní střední integrovaná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů mechanik strojů a zařízení, mechanik elektrotechnik, chemik operátor, gastronomie a nástavbového oboru provozní podnikání. K dispozici je …

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

Státní střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů technické lyceum, strojírenství, elektrotechnika, obchodník a hotelnictví a cestovní ruch, zdravotnický asistent a zdravotnické …