Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

Státní střední odborná škola nabízí čtyřleté denní studium oboru ekonomika …

Střední škola oděvní a služeb Vizovice

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů oděvnictví, fotograf, kosmetické služby a tříletý nástavbový obor podnikání dálkového …

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

Státní střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů technické lyceum, strojírenství, elektrotechnika, obchodník a hotelnictví a cestovní ruch, zdravotnický asistent a zdravotnické …

SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Státní střední průmyslová škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů elektronické zpracování informací, elektronické počítačové systémy a mechanik elektronik. Pro studenty je zajištěna praxe v …

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

Střední průmyslová škola poskytuje vzdělání v oblasti potravinářství. Zajišťujeme výuku dvou čtyřletých oborů - analýza potravin a technologie potravin. Součástí praktické výuky jsou odborné praxe. Pravidělně pořádáme tradiční školní výukové přehlídky …

MŠ, ZŠ a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru Elektronické počítačové systémy a Počítačové systémy a aplikovaná …

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž

Provozujeme státní střední školu pro 360 žáků, která zajišťuje výuku čtyřletého oboru veterinářství. Studenti se po studiu mohou uplatňovat v asanační činnosti, inseminaci, reprodukci zvířat v plemenářské práci či v péči o zdraví zvířat a životní …

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Státní střední pedagogická škola zajišťující výuku čtyřletých oborů předškolní a mimoškolní pedagogika. Kvalifikace je pro práci v mateřských školách, mimoškolních zařízeních (školních družinách, domovech mládeže, centrech volného času), v některých typech dětských …

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

Provozujeme státní střední školu až pro 600 studentů, která umožňuje čtyřleté a dvouleté nástavbové studium oboru gastronomie. Studenti vykonávají odborný výcvik na provozních pracovištích hotelového, restauračního a obchodního typu. Škola má bohaté zkušenosti s pořádáním cateringových …

Střední škola služeb, s.r.o.

Provozujeme školu s kapacitou 320 žáků zajišťující střední vzdělání v oborech obchodu a služeb. Nabízíme čtyřletý maturitní obor kosmetička a tříleté obory s výučním listem aranžér, kadeřník a řezník - uzenář či nástavbové studium …

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Státní střední integrovaná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů mechanik strojů a zařízení, mechanik elektrotechnik, chemik operátor, gastronomie a nástavbového oboru provozní podnikání. K dispozici je …

Soukromá střední škola, s.r.o.

Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti obchodu, služeb, společného stravování, dále pak bankovnictví a pojišťovnictví. Jsme celkově malá škola, s nižším počtem žáků ve třídách, což vytváří vhodné klima …

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

Státní střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů uměleckořemeslné zpracování dřeva a nábytkářská a dřevařská výroba a dvouletého nástavbového oboru nábytkářská a dřevařská výroba. Zaměřujeme se na projekty, výstavy, soutěže, kurzy a …

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů autotronik, mechanik seřizovač a mechanik elektrotechnik. Nabízíme nástavbové studium provozní elektrotechniky a …