Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Evropská obchodní akademie Děčín

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru obchodní akademie se zaměřením evropský hospodářský asistent, sportovní marketing a management, manažer informačních technologií a kreativita …

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru obchodní akademie a ekonomické lyceum s možností dálkového …

Soukromá obchodní akademie, spol. s r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletého oboru obchodní akademie se zaměřením zahraniční obchod a propagační grafika. Naše škola nabízí denní studium, kombinované studium a distanční online …

Obchodní akademie Žatec

Státní střední odborná škola zajišťující čtyřleté studium ukončené maturitou v oborech ekonomické lyceum a obchodní akademie. Zaměřujeme se na ekonomiku a podnikání, v případě ekonomického lycea pak na odborné, humanitní či přírodovědné …


Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše Slaný

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru obchodní akademie. V rámci výuky organizujeme lyžařský výcvik, navštěvujeme divadelní i filmová představení a různé …

Masarykova obchodní akademie Rakovník, Pražská

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie. Pořádáme sportovní soutěže nebo olympiády. Spolupracujeme se zahraničními školami. Účastníme se projektu EU peníze …

Obchodní akademie, Česká Lípa

Provozujeme státní střední odbornou školu zajišťující čtyřletou výuku oborů obchodní akademie, ekonomické lyceum a veřejnosprávní činnost. Na naší škole se vyučujeme angličtinu, němčinu, ruštinu, francouzštinu a španělštinu. Organizujeme pohybové aktivity a sportovní kroužky při …


Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s.

Soukromá střední odborná škola zajišťuje výuku tříletých, čtyřletých a pětiletých oborů obchodní akademie a podnikání. Možnost dálkového studia. Škola dále zajišťuje pro žáky adaptační a turistický kurz, zahradní slavnosti a zapojuje se do nadačních …

Obchodní akademie Holešovice

Státní škola, která nabízí čtyřleté denní vzdělávání v oboru Obchodní akademie, od 3. ročníku se zaměřením na bankovnictví, cestovní ruch a mezinárodní obchod. Vyučované cizí jazyky jsou anglický, německý, …

Obchodní akademie Dušní

Škola nabízí čtyřleté denní vzdělávání zakončené maturitní zkouškou v oborech: Obchodní akademie, Informační technologie - Informatika v ekonomice a Ekonomické lyceum. Vyučované cizí jazyky: anglický, německý, francouzský, španělský a …

Obchodní institut

Pořádáme jazykové a kvalifikační kurzy (personalistika, základy podnikání, účetnictví, PC, asistentka, management), pomaturitní jazykové studium, anglické studium pro žáky 8. a 9.tříd ZŠ. Dále bakalářské mezinárodní studium denní i dálkové, obor: Business a Management. Mezinárodní anglická …