Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Severočeská střední škola, s.r.o.

Soukromá střední škola zajišťuje výuku tříletého učebního oboru kadeřník, čtyřletých oborů předškolní a mimoškolní pedagogika, kosmetické služby, nástavbové studium oborů logistické a finanční služby, podnikání, vlasová kosmetika. Možnost dálkového …

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní …

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas Litvínov

Městská střední odborná škola zajišťuje čtyřleté denní studium oborů ochrana a obnova životního prostředí, přírodovědné lyceum, ekologie a životní prostředí. V rámci výuky navštěvujeme různé výstavby, exkurze, účastníme se vědomostních i sportovních …

Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o.

Střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů elektrotechnika a technické lyceum. Kapacita školy je 240 …

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín

Státní střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů stavebnictví se zaměřením na pozemní stavitelství, vodohospodářské stavby, dopravní stavitelství a architekturu a …

Střední odborná škola LIVA s.r.o.

Soukromá střední škola zajišťující formou dálkového studia výuku maturitních oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání (se zaměřením na účetnictví) a dálkového nástavbového studia oborů Podnikání, Provozní technika a Provozní elektrotechnika pro …

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Státní střední škola zajišťující výuku oborů s maturitou ekonomika a podnikání, gastronomie a cestovní ruch či nástavbového oboru podnikání (dálková i denní …

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí

Střední škola s celkovou kapacitou 600 studentů nabízí 4leté studijní obory informační technologie, obalová technika, informatika v ekonomice a mechanik elektronik či 3letý učňovský obor …

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín

Provoz státní střední odborná školy zajišťující výuku čtyřletých oborů technické lyceum, strojírenství, elektrotechnika, provoz a ekonomika …

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk

Provozujeme státní střední odbornou školu, jenž zajišťuje výuku čtyřletého oboru obchodní akademie, ekonomické a zdravotnické lyceum s možností dálkového …

1. Kladenská soukromá střední odborná škola (1. KŠPA)

Nabízíme denní i dálkové maturitní studium oborů ekonomika a podnikání, informační technologie, veřejnosprávní činnost a reklamní …

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk

Provozujeme státní střední zdravotnickou školu, jenž zajišťuje výuku čtyřletého a pětiletého oboru zdravotnický asistent. Nabízíme možnost dálkového …