Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí

Střední škola s celkovou kapacitou 600 studentů nabízí 4leté studijní obory informační technologie, obalová technika, informatika v ekonomice a mechanik elektronik či 3letý učňovský obor …

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru obchodní akademie. Škola nabízí studijní obory Informační technologie a programování, Cestovní ruch a průvodcovství, Evropský ekonomický asistent a Sportovní marketing a …

1. Kladenská soukromá střední odborná škola (1. KŠPA)

Nabízíme denní i dálkové maturitní studium oborů ekonomika a podnikání, informační technologie, veřejnosprávní činnost a reklamní …

Střední odborná škola LIVA s.r.o.

Soukromá střední škola zajišťující formou dálkového studia výuku maturitních oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání (se zaměřením na účetnictví) a dálkového nástavbového studia oborů Podnikání, Provozní technika a Provozní elektrotechnika pro …

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice

Státní střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů dopravní prostředky, informační technologie a výpočetní techniky ve …

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín

Provoz státní střední odborná školy zajišťující výuku čtyřletých oborů technické lyceum, strojírenství, elektrotechnika, provoz a ekonomika …

Střední škola EDUCHEM, a.s.

Soukromá střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů aplikovaná chemie, mechanik elektrotechnik, informační technologie a tříletého oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje. Pořádáme sportovní a turistické …

Severočeská střední škola, s.r.o.

Soukromá střední škola zajišťuje výuku tříletého učebního oboru kadeřník, čtyřletých oborů předškolní a mimoškolní pedagogika, kosmetické služby, nástavbové studium oborů logistické a finanční služby, podnikání, vlasová kosmetika. Možnost dálkového …

SZŠ - Střední škola ESOZ Chomutov

Státní střední zdravotnická škola zajišťuje výuku oboru zdravotnický asistent v denním i dálkovém studiu. Realizujeme a účastníme se řady projektů v součinnosti s jinými školami, městem, krajem a EU. Pořádáme pro žáky soutěže, sportovní akce, exkurze a …

Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o.

Střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů elektrotechnika a technické lyceum. Kapacita školy je 240 …

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Kadaň

Státní střední odborná škola zajišťující výuku dvouletých nástavbových a čtyřletých oborů podnikání, provozní technika, obchodník, mechanik seřizovač, mechanik strojů a zařízení, autotronik, agropodnikání, hotelnictví, veřejnoprávní činnost, provoz a ekonomika dopravy, logistické a finanční …

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem

Státní střední zdravotnická škola zajišťující výuku čtyřletých oborů zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum, asistent zubního technika, laboratorní asistent, masér sportovní a rekondiční a ošetřovatel. Nabízíme akreditované kvalifikační kurzy v oboru zubní …