Firmy


Střední odborná škola podnikatelská, Most, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů cestovní ruch, řízení firem, sportovní management, internetový marketing, multimediální …

Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o.

Střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů elektrotechnika a technické lyceum. Kapacita školy je 240 …

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou lesnictví, ekologie a životní prostředí, bezpečnostně právní činnost a sociální činnost. Vedeme kroužek airsoftu a sokolnictví a jezdecký klub. Pořádáme turistické kurzy v Čechách i v …

Střední odborná škola InterDACT, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola. Studijní obor připravuje žáky pro práci v sociálních službách, pro vykonávání sociálního šetření, řešení sociálně–právních problémů v zařízeních. Jedná se o zajímavý obor, který umožňuje budoucí uplatnění v širokém spektru státních a sociálních …

Střední škola technická, Most

Státní střední škola poskytující vzdělání s maturitní zkouškou nebo s výučním listem formou denního a dálkového …

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru hotelnictví a turismu s možností nástavbového …

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk

Státní střední odborná škola s jídelnou zajišťující výuku čtyřletých oborů reprodukční grafik pro média, polygrafie a tiskař na polygrafických …

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk

Provozujeme státní střední zdravotnickou školu, jenž zajišťuje výuku čtyřletého a pětiletého oboru zdravotnický asistent. Nabízíme možnost dálkového …

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk

Provozujeme státní střední odbornou školu, jenž zajišťuje výuku čtyřletého oboru obchodní akademie, ekonomické a zdravotnické lyceum s možností dálkového …

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem

Státní střední zdravotnická škola zajišťující výuku čtyřletých oborů zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum, asistent zubního technika, laboratorní asistent, masér sportovní a rekondiční a ošetřovatel. Nabízíme akreditované kvalifikační kurzy v oboru zubní …

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí

Střední škola s celkovou kapacitou 600 studentů nabízí 4leté studijní obory informační technologie, obalová technika, informatika v ekonomice a mechanik elektronik či 3letý učňovský obor …

Střední odborná škola, Litvínov - Hamr

Vzdělávací nabídka střední odborné školy: truhlář, umělecký truhlář, tesař, operátor nábytkářské výroby, čalouník, krejčí, aranžér, prodavač, kadeřník, grafický design či nástavba …