Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů strojní mechanik, mechanik elektronik, obchodník, obchodnice a dvouletých nástavbových oborů podnikání, provozní technika i společné stravování. Organizace pohybových aktivit a sportovních kroužků při …

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov

Státní střední odborná škola s jídelnou zajišťující výuku čtyřletého oboru výtvarné zpracování skla a světelných objektů či užitá …

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů tvarování a rytectví raznic, pasířství, povrchové zušlechťování, uměleckoprůmyslové zpracování kovů a grafický …

Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec

: Státní střední škola zajišťující výuku čtyřletých a tříletých oborů autotronik, mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, mechanik seřizovač, technická zařízení budov a provoz a ekonomika dopravy. Organizace zájmových kroužků při …

Gymnázium a SOŠ Jilemnice

Státní střední škola zajišťuje výuku oborů: právo a veřejná správa, výpočetní technika, gymnázium všeobecné čtyřleté, gymnázium všeobecné osmileté, gymnázium sportovní čtyřleté. Škola nabízí možnost ubytování žáků na vlastním domově …

Střední škola a Mateřská škola, Liberec

Provoz střední školy nabízející výuku čtyřletých oborů mechanik elektronik a dopravní prostředky či nástavbového studia oborů autotronik a mechanik elektrotechnik s možností dálkového studia. K dispozici je školní jídelna. Vydáváme školní …

Střední škola uměleckořemeslná a oděvní Liberec, s.r.o.

Soukromá střední škola zajišťující výuku tříletého oboru krejčí. Součástí studia je zaměření na výtvarnou přípravu, figurální kresbu, navrhování oděvů či písmo. Škola pořádá exkurze do galerií a muzeí v Itálii, Francii, Německu i u …

Střední průmyslová škola stavební, Liberec

Provozujeme státní střední průmyslovou školu zajišťující výuku čtyřletých oborů geodézie a stavebnictví. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci výuky. Organizujeme zájmové …

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec

Státní střední zdravotnická škola zajišťující výuku čtyřletého oboru zdravotnický asistent a tříletého oboru …

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Liberec, Šamánkova

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů obchodní akademie, ekonomické lyceum a veřejnosprávní činnost. Vyučujeme anglický, německý, italský a francouzský jazyk. Vydáváme školní časopis. Organizujeme dny otevřených dveří nebo nabízíme státnice z psaní na …

Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých maturitních oborů: Hotelnictví a cestovní ruch a Bezpečnostní služby. Možnost nástavbového dálkového 3letého studia. Škola nabízí kurzy: cizí jazyky, ICT, účetnictví, gastronomie, průvodcovské zkoušky, rekvalifikační …

Střední škola právní - Právní akademie, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru právní činnost se zaměřením na mezinárodní vztahy, právně ekonomickým, právně sociálním či cestovní ruch. Organizace pohybových aktivit a sportovních kroužků při …

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec

Střední pedagogická škola zajišťující výuku čtyřletého oboru předškolní a mimoškolní …