Firmy

Střední škola uměleckořemeslná a oděvní Liberec, s.r.o.

Soukromá střední škola zajišťující výuku tříletého oboru krejčí. Součástí studia je zaměření na výtvarnou přípravu, figurální kresbu, navrhování oděvů či písmo. Škola pořádá exkurze do galerií a muzeí v Itálii, Francii, Německu i u …

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů strojní mechanik, mechanik elektronik, obchodník, obchodnice a dvouletých nástavbových oborů podnikání, provozní technika i společné stravování. Organizace pohybových aktivit a sportovních kroužků při …

Střední škola a Mateřská škola, Liberec

Provoz střední školy nabízející výuku čtyřletých oborů mechanik elektronik a dopravní prostředky či nástavbového studia oborů autotronik a mechanik elektrotechnik s možností dálkového studia. K dispozici je školní jídelna. Vydáváme školní …

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec

Střední pedagogická škola zajišťující výuku čtyřletého oboru předškolní a mimoškolní …

Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o.

Soukromá střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletého oboru architektura a design interiéru. Umožňujeme navrhování a projektování nábytku a interiérů, práci se speciálními grafickými programy. Možnost výučního listu a talentové zkoušky. Ubytování se nachází v areálu …

Gymnázium a SOŠ Jilemnice

Státní střední škola zajišťuje výuku oborů: právo a veřejná správa, výpočetní technika, gymnázium všeobecné čtyřleté, gymnázium všeobecné osmileté, gymnázium sportovní čtyřleté. Škola nabízí možnost ubytování žáků na vlastním domově …

Střední škola právní - Právní akademie, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru právní činnost se zaměřením na mezinárodní vztahy, právně ekonomickým, právně sociálním či cestovní ruch. Organizace pohybových aktivit a sportovních kroužků při …

Střední průmyslová škola stavební, Liberec

Provozujeme státní střední průmyslovou školu zajišťující výuku čtyřletých oborů geodézie a stavebnictví. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci výuky. Organizujeme zájmové …

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů tvarování a rytectví raznic, pasířství, povrchové zušlechťování, uměleckoprůmyslové zpracování kovů a grafický …

Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa, s.r.o.

Střední soukromá odborná škola zajišťující výuku oboru ekonomika a podnikání s možností další specializace a dálkového studia. Nabízíme sportovní a prospěchové …

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů design skla, aplikovaná chemie a produktový …

Střední škola, Lomnice nad Popelkou

Provozujeme státní střední odbornou školu zajišťující výuku čtyřletých oborů podnikání, cestovní ruch, gastronomie a tříletý nástavbový obor podnikání. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci …

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec

Státní střední zdravotnická škola zajišťující výuku čtyřletého oboru zdravotnický asistent a tříletého oboru …