Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

SŠ VIZE

Provoz střední odborné školy pro žáky ve výkonu trestu odnětí …

ZŠ a praktická škola Český Brod

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická …

ZŠ a Praktická škola Kostelec nad Černými lesy

Praktická škola dvouletá je zaměřena na získávání znalostí a dovedností využitelných v praktickém životě. Stěžejními předměty jsou Rodinná výchova, Ruční práce, Příprava pokrmů, Údržba …

ZŠ, MŠ a Praktická škola Kolín, Kutnohorská

Střední škola praktická pro 20 žáků s délkou studia 2 roky. Zaměřujeme se na rozvoj žáků s ohledem na jejich možnosti, zájmy a stupeň postižení. Klademe důraz na přípravu pokrmů, ruční a dílenské práce, rodinnou a zdravotní výchovu. Ve vzdělávání uplatňujeme i prvky …

Odborné učiliště Kanina

Jsme učiliště internátního typu, které pracuje s dětmi s mentálním postižením již od roku 1964. Od té doby prošlo mnoha změnami, ale vždy byli přednostně přijímáni žáci ze zvláštních, dnes praktických škol. Experimentálně jsme i my, za použití IVP, poskytli vzdělání žákům ze speciálních …

Soukromá MŠ, ZŠ a střední škola Slunce Stochov, o.p.s.

Provozujeme soukromou praktickou střední školu zajišťující výuku žáků se speciálními potřebami ve dvouletém a jednoletém studijním oboru. Nabízíme ranní i odpolední školní družinu a školní klub, svozy a rozvozy žáků mikrobusem a autobusem, logopedickou péči, ozdravné pobyty či možnost …

Praktická škola Chotěšice, o.p.s.

Provozujeme soukromou praktickou školu pro 12 dětí. Vyučujeme především práci v domácnosti, údržbářskou práci a přípravu pokrmů. Poskytujeme komplexní služby pro lidi se zdravotním či mentálním postižením. Prohlubujeme procvičování psaní, počítaní a čtení. Předcházíme jejich sociálnímu …

ZŠ a Praktická škola Kutná Hora

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická …

Dívčí katolická střední škola a mateřská škola

Církevní praktická škola zajišťuje výuku dvouletých oborů charitativní služby a praktická škola. Nabízíme rekvalifikační kurz v oboru pracovník v sociálních …

Základní škola a Praktická škola Beroun

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola. Vzděláváme studenty s poruchami řeči, lehkým mentálním postižením, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem. Nabídka logopedické péče, arteterapie, muzikoterapii a …

Odborné učiliště, Praktická škola, ZŠ a MŠ Příbram

Provozujeme praktickou školu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Umožňujeme získat střední vzdělání žákům se středním mentálním postižením či s lehkým mentálním v kombinaci se zdravotním postižením. Zaměřujeme se na rozvoj vědomostí, dovedností a schopností pro praktický …

ZŠ, MŠ speciální a Praktická škola Jesenice

Státní praktická rodinná škola jednoletá a dvouletá pro 12 studentů pořádá vernisáže, posezení se seniory, rozsvícení vánočního stromku, expedice, divadelní představení. Zaměřujeme se i na charitativní akce, karnevaly, besídky, koncerty, turnaje ve stolním tenise, turistické pobyty, školní …

Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno - Vrapice

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická …