Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Provozně ekonomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v českém jazyce i AJ. Oblast zájmu: ekonomika, management, marketing, cestovní ruch, finance, bankovnictví, informatika, webové technologie, mobilní aplikace, automatizace, kybernetika, počítačové …
545 132 727


Vysoké učení technické v Brně - Fakulta podnikatelská

Fakulta poskytující vzdělání technicko-ekonomického směru v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu v prezenční či kombinované formě. Studenti mají možnost získat studijní zkušenosti po celé …

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická

Nabízíme výuku akreditovaných bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů v oblasti chemických a potravinářských oborů, které se zaměřují na výchovu absolventů pro potřeby výzkumu, výroby, aplikace či obchodního managementu …

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Nabídka bakalářského, magisterského a doktorského studia tělesné výchovy a sportu, sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy. Rozvíjíme poznatky tělovýchovného lékařství pro potřeby sportu a sportovní výchovy. Předáváme informace z oblasti regenerace a výživy ve sportu i v běžném …

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity

Nabídka bakalářského, magisterského a doktorského studia informatiky v základních oborech a řadě specializací. Zajišťujeme studium informačních technologií, počítačových systémů, komunikací, grafiky a designu nebo programování. Provádíme publikační a výzkumnou …

Divadelní fakulta

Provozujeme fakultu nabízející vzdělání zaměřené na divadelní …

Hudební fakulta

Poskytujeme vzdělání v oblasti hudebního umění. Nabízíme možnost studia na katedře cizích jazyků, bicích, dechových či strunných nástrojů, hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství, klavírní, varhanní, historické a jazzové interpretace, kompozice, dirigování a operní režie či …

Fakulta vojenských technologií

Fakulta nabízí studium v bakalářských a magisterských studijních programech se zaměřením na vojenskou geografii a meteorologii, zbraně a …

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Fakulta veterinárního lékařství

Fakulta poskytuje komplexní vzdělání v oblasti diagnostiky, terapie a prevence nakažlivých i nenakažlivých nemocí zvířat a základní znalosti v oblasti hygieny potravin živočišného původu. Provoz ústavu patologické morfologie a parazitologie, anatomie, histologie a embryologie, fyziologie a …

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta výtvarných umění

Nabídka bakalářských a magisterských studijních programů. Výuka se zaměřuje zejména na malířství, sochařství, grafický a průmyslový design. Fakulta pořádá slavnostní večery a aukce uměleckých děl. Možnost stipendijních pobytů v Polsku poskytovaných na základě mezinárodní …

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební

Studijní program je zaměřen na získání potřebných teoretických, odborných a praktických poznatků z oblasti stavebního inženýrství. Při výuce se zaměřujeme na konstrukční práce, projekční a měřičské práce, provádění staveb, zkoušení kvality a vlastností stavebních děl včetně jejich …

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Nabídka bakalářských, magisterských a doktorských programů v oblasti filozofie, historických věd, humanitních studií, informačních studií a knihovnictví, obecných teorií a dějin umění. Dále se specializujeme na výuku kultury, pedagogiky a učitelství. Provádíme publikační činnost nebo …

Masarykova univerzita

Univerzita nabízí studium na devíti fakultách humanitního, přírodovědeckého a sportovního zaměření. Zúčastňujeme se soutěží o podporu výzkumných projektů. Klademe důraz na mezinárodní spolupráci se zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi. Zajišťujeme příležitosti v přístupu ke …