Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 – Naplánovat trasu
Veřejná vysoká škola nabízí bakalářské a magisterské studijní obory technického, ekonomického a zdravotnického zaměření. Součástí studia je také dlouhodobá praxe. Škola dále vydává dva časopisy, každoročně organizuje odborné konference a spolupracuje s tuzemskými i zahraničními vysokými …
(1)
567 141 111

Provozně ekonomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v českém jazyce i AJ. Oblast zájmu: ekonomika, management, marketing, cestovní ruch, finance, bankovnictví, informatika, webové technologie, mobilní aplikace, automatizace, kybernetika, počítačové …
545 132 727Vysoká škola podnikání a práva

Nenutíme studenty papouškovat, učíme je myslet a rozvíjet vlastní potenciál. Pro studenty máme unikátní kombinaci oborů Podnikání, Právo, Aplikovaná informatika, Cestovní ruch. Pokrýváme vzdělání od Bc., Ing. až po Mgr. V rámci vzdělávací skupiny Akademické aliance také …

Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona, s.r.o.

Nabízíme vzdělání v bakalářském stupni studia ve studijním programu Nemovitý majetek s obory Realitní makléř a Oceňování nemovitostí. Provádíme kurzy ke zkouškám insolvenčního správce a mediátora. Dále vyučujeme angličtinu. Zaměřujeme se také na stavební …

BIBS – vysoká škola

Nabízíme bakalářské a magisterské programy, manažerské studium MBA a DBA. Soukromá vysoká škola poskytuje ucelené portfolio ekonomicko manažerských a právnicky orientovaných studijních …

Rašínova vysoká škola, s.r.o.

Jsme soukromá vysoká škola s akreditovanými ekonomicko-právními programy MŠMT Ekonomika a insolvence. Nabízíme bakalářský obor Krizový management a Řízení sociálních služeb. Možnost celoživotního …

Panevropská vysoká škola

Prestižní soukromá vysoká škola, která v ČR nabízí úplné vysokoškolské vzdělání v oborech Právo (Bc., Mgr., JUDr., Ph.D.) a Ekonomie (Ing.)na základě slovenské akreditace. Výuku zajišťují renomovaní domácí a zahraniční …

NEWTON College - vysoká škola managementu a psychologie

Vysoká škola se zaměřením na moderní výuku managementu, psychologie a ekonomie. Nejlépe hodnocená soukromá VŠ v ČR roku 2012 – 2014. Studium je úzce propojeno s praxí, proto nečekejte žádné “bezduché biflování" faktů a …

Katedra výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Výuka v oblasti výchovy ke zdraví. Studium se zaměřuje na zdravou výživu, závislosti, somatologii, úlohu pohybových aktivit a problémy jako jsou psychická krize nebo …

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Fakulta realizuje vzdělávání v bakalářských a magisterských studijních programech v oblasti bezpečnosti a kvality potravin a veterinární hygieny. Provoz ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat, biochemie a biofyziky, zootechniky a zoohygieny, hygieny a technologie …

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství

Fakulta zajišťuje vzdělání ve studijních programech bakalářského, magisterského a doktorského stupně ve formě prezenční i kombinované. Poskytuje vzdělávání ve strojírenských oborech a oborech aplikovaných věd. Nabízí studentům různé formy studia na partnerských zahraničních …

Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení

Ústav se zaměřuje na výzkum v oblasti ochrany proti soudobým a perspektivním zbraním hromadného ničení a dalším významným toxickým …