Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Technická univerzita v Liberci - Fakulta zdravotnických studií

Ústav zajišťuje výuku bakalářských studijních oborů všeobecná sestra a biomedicínská …

Technická univerzita v Liberci - Fakulta strojní

Provoz strojní fakulty a katedry energetického zařízení, aplikované kybernetiky, mechaniky, pružnosti a pevnosti, materiálu, obrábění a montáže, strojírenské technologie, sklářských strojů a robotiky, částí a mechanismů strojů, textilních a jednoúčelových strojů, vozidel a motorů, výrobních …

Technická univerzita v Liberci - Fakulta umění a architektury

Fakulta zajišťuje výuku ve dvoustupňovém šestiletém studijním programu se zaměřením na oblast umění a architektury. Provoz katedry architektury, urbanismu, výtvarných umění, enviromental designu, teorie a dějin výtvarného umění a architektury, nosných konstrukcí a pozemního …

Technická univerzita v Liberci - Fakulta textilní

Provoz textilní fakulty a kateder textilních materiálů, oděvnictví, textilních technologií, designu, textilní chemie, technologie a řízení konfekční výroby, hodnocení textilií i netkaných …

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita zajišťuje studium na sedmi fakultách. Fakulta strojní, textilní, přírodně-humanitní a pedagogická, ekonomická, umění a architektury, mechatroniky, informatiky a mezioborových studií či zdravotnických studií. Dále pak ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a …

Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Fakulta zajišťuje výuku studijních programů zaměřených na učitelství pro základní i střední školy a připravuje odborníky v humanitních a přírodovědných oborech. Tradičním úkolem fakulty je příprava učitelů pro první a druhý stupeň základních škol a v některých předmětech i pro školy …

Technická univerzita v Liberci - Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Fakulta zajišťuje výuku studijních programů zaměřených na informatiku a její spojení s technikou či logistickými operacemi. Provoz ústavu informačních technologií a elektroniky, mechatroniky a technické informatiky i nových technologií a aplikované …

Technická univerzita v Liberci - Ekonomická fakulta

Fakulta zajišťuje výuku studijních programů ekonomika a management, systémové inženýrství a informatika a hospodářská politika a správa. Provoz katedry informatiky, financí a účetnictví, ekonomie, ekonomické statistiky, cizích jazyků, marketingu a obchodu či podnikové ekonomiky a …Provozně ekonomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v českém jazyce i AJ. Oblast zájmu: ekonomika, management, marketing, cestovní ruch, finance, bankovnictví, informatika, webové technologie, mobilní aplikace, automatizace, kybernetika, počítačové …
545 132 727


Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Fakulta zdravotnických studií

Nabízíme vzdělání v oblasti zdravotnických studií se zaměřením na fyzioterapii, ergoterapii, porodní asistenci a ošetřovatelství. Zajišťujeme možnost prezenčního, kombinovaného studia a celoživotního …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Fakulta životního prostředí

Poskytujeme výzkum a vzdělávání v oblasti ekologie a životního prostředí. Fakulta se dělí na katedru technických věd, společenských věd, přírodních věd a na katedru informatiky a geoinformatiky. Zaměřujeme se na výzkum oblastí s velkou zátěží na životní …