Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Vysoká škola nabízí bakalářské (Bc.) a magisterské (Mgr.) studium. Kombinovaná forma studia v oborech Mezinárodní vztahy a evropská studia a Veřejná správa. Studijní pobyty v …

Technická univerzita v Liberci - Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Fakulta zajišťuje výuku studijních programů zaměřených na informatiku a její spojení s technikou či logistickými operacemi. Provoz ústavu informačních technologií a elektroniky, mechatroniky a technické informatiky i nových technologií a aplikované …

Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Cílem je přispět k rozvoji regionu, tradičně orientovaného na technická odvětví průmyslu. Ústav propojuje laboratoře technických oborů z TUL a jejich spolupráci s významnými subjekty aplikační sféry. Výzkumné programy jsou zaměřené na oblast materiálového výzkumu a konkurenceschopného …

Ústav jazykové odborné přípravy - Univerzita Karlova

Organizujeme vzdělávací programy pro české i zahraniční zájemce, firemní výuku a distanční vzdělávání. Zajišťujeme pomaturitní přípravné kurzy, výuku češtiny pro cizince či kurzy pro přípravu na mezinárodně uznávané certifikáty z cizích jazyků. Provádíme mezinárodní zkoušky TOEIC, TFI a …

Technická univerzita v Liberci - Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické

Katedra zajišťuje výuku v oblasti české i světové historie. Katedra historie nabízí dva bakalářské a dva navazující magisterské studijní programy. V tříletém bakalářském prezenčním studiu je možné studovat program Specializace v pedagogice a obor Historie se zaměřením na …

Technická univerzita v Liberci - Fakulta umění a architektury

Fakulta zajišťuje výuku ve dvoustupňovém šestiletém studijním programu se zaměřením na oblast umění a architektury. Provoz katedry architektury, urbanismu, výtvarných umění, enviromental designu, teorie a dějin výtvarného umění a architektury, nosných konstrukcí a pozemního …

Technická univerzita v Liberci - Fakulta strojní

Provoz strojní fakulty a katedry energetického zařízení, aplikované kybernetiky, mechaniky, pružnosti a pevnosti, materiálu, obrábění a montáže, strojírenské technologie, sklářských strojů a robotiky, částí a mechanismů strojů, textilních a jednoúčelových strojů, vozidel a motorů, výrobních …

Technická univerzita v Liberci - Fakulta textilní

Provoz textilní fakulty a kateder textilních materiálů, oděvnictví, textilních technologií, designu, textilní chemie, technologie a řízení konfekční výroby, hodnocení textilií i netkaných …

Technická univerzita v Liberci - Fakulta zdravotnických studií

Ústav zajišťuje výuku bakalářských studijních oborů všeobecná sestra a biomedicínská …

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita zajišťuje studium na sedmi fakultách. Fakulta strojní, textilní, přírodně-humanitní a pedagogická, ekonomická, umění a architektury, mechatroniky, informatiky a mezioborových studií či zdravotnických studií. Dále pak ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a …

Technická univerzita v Liberci - Ekonomická fakulta

Fakulta zajišťuje výuku studijních programů ekonomika a management, systémové inženýrství a informatika a hospodářská politika a správa. Provoz katedry informatiky, financí a účetnictví, ekonomie, ekonomické statistiky, cizích jazyků, marketingu a obchodu či podnikové ekonomiky a …