Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta se skládá z katedry fyziky, informatiky a výpočetní techniky, kybernetiky, matematiky a mechaniky. Nabízíme bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy. Zajišťujeme také výzkumný program Nové technologie pro informační …

Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta se skládá z katedry energetických strojů a zařízení, konstruování strojů, materiálu a strojírenské metalurgie, průmyslového inženýrství a managementu, technologie obrábění, tělesné výchovy a sportu. Provozujeme Výzkumné centrum tvářecích technologií a Regionální technologický …

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta se skládá z katedry fyzioterapie a ergoterapie, ošetřovatelství a porodní asistence, teoretických oborů, záchranářství a technických oborů. Provoz oddělení celoživotního vzdělávání a zdravotnické …

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta zajišťuje výuku v oblasti výtvarného umění a designu. Nabídka bakalářských a magisterských studijních programů a celoživotního vzdělávání. Pořádá výstavy a letní školu umění, která studenty připraví na přijímací řízení. Spolupracuje se zahraničními …

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzita nabízí studijní programy na devíti fakultách. Nabídka studia na fakultě aplikovaných věd, designu a umění Ladislava Sutnara, ekonomické, elektrotechnické, filozofické, pedagogické, právnické, strojní a zdravotnických studií. Provozujeme ústav jazykové …

Lékařská fakulta v Plzni - Univerzita Karlova

Fakulta zajišťuje výuku oborů Všeobecné lékařství a Stomatologie v magisterském studijním programu či výuku doktorských studijních …

Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta zajišťuje výuku v oblasti podnikové ekonomiky a managementu s možností kombinovaného a prezenčního studia. Fakulta se skládá z katedry ekonomie a kvantitativních metod, financí a účetnictví, geografie, marketingu, obchodu a služeb, podnikové ekonomiky a …

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta se skládá z katedry finančního práva a národního hospodářství, forenzní psychologie a sociologie, mezinárodního, občanského, obchodního, správního, trestního, ústavního a evropského práva, pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, právních dějin, teorie práva a veřejné …

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta se skládá z katedry aplikované elektroniky a telekomunikací, elektroenergetiky a ekologie, elektromechaniky a výkonové elektroniky, technologií a měření a teoretické elektrotechniky. Provozujeme Regionální inovační centrum …

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta se skládá z katedry anglického, ruského a francouzského jazyka, českého jazyka a literatury, historie, hudební kultury, chemie, matematiky, fyziky a technické výchovy, německého jazyka, pedagogiky, psychologie, tělesné a sportovní výchovy, výpočetní a didaktické techniky a výtvarné …

Katedra sociologie FF ZČU

Pokud vás zajímají aktuální proměny společnosti a moderní způsoby jejího zkoumání pomocí kvalitativních a kvantitativních metod, můžete se přihlásit k bakalářskému nebo magisterskému studiu sociologie a zapojit se do aplikovaných výzkumů této sociálně vědní …Provozně ekonomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v českém jazyce i AJ. Oblast zájmu: ekonomika, management, marketing, cestovní ruch, finance, bankovnictví, informatika, webové technologie, mobilní aplikace, automatizace, kybernetika, počítačové …
545 132 727