Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Fakulta sociálně ekonomická

Zajišťujeme studium na katedře cizích jazyků, dále na ekonomické katedře, na katedře ekonomiky podniku, financí a účetnictví a na katedře informačních technologií. Nabízíme studium oboru matematika a statistika, právo a politologie, regionální a lokální rozvoj, sociální práce a obchod a …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Fakulta umění a designu

Nabízíme teoretické a praktické výuky v oblasti umění a designu. Dělíme se na katedru designu, elektronického obrazu, fotografie, dějin a teorie umění, všeobecné průpravy, vizuální komunikace a užitého …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Pedagogická fakulta

Nabízíme studium na katedře výchovy uměnín, matematiky a ICT, pedagogiky, tělesné výchovy a preprimárního a primárního vzdělávání. Dále se fakulta dělí na katedru výtvarné kultury, anglistiky, psychologie, hudební výchovy a bohemistiky. Zabýváme se také vědecko-výzkumnou …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Přírodovědecká fakulta

Nabízíme výuku a rozvoj poznání v přírodovědných bakalářských i navazujících magisterských studijních oborech. Dělíme se na katedru matematiky, informatiky, chemie, geografie, fyziky a …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Fakulta výrobních technologií a managementu

Zajišťujeme přípravy pro technicko-ekonomické pracovníky. Nabízíme studium na katedře technologií a materiálového inženýrství, strojů a mechaniky, aplikovaných disciplín a na katedře managementu a ekonomiky podniku. Zajišťujeme studium od bakalářského stupně přes magisterský až po doktorský …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Filozofická fakulta

Nabízíme vzdělání pro odborníky v humanitních oborech a učitele pro 2. stupeň škol. Možnost prezenčního a kombinovaného studia a různých forem celoživotního vzdělávání. Fakulta se dělí na ústav slovansko-germánských studií, katedru filozofie, germanistiky a politologie a …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Nabízíme studium na 8 fakultách multidisciplinárního zaměření od ekonomického, humanitního, pedagogického, přírodovědného, technického, uměleckého, zdravotnického a životního …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Fakulta zdravotnických studií

Nabízíme vzdělání v oblasti zdravotnických studií se zaměřením na fyzioterapii, ergoterapii, porodní asistenci a ošetřovatelství. Zajišťujeme možnost prezenčního, kombinovaného studia a celoživotního …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Detašované pracoviště Most Fakulty životního prostředí

Zajišťujeme podmínky pro výuku studentů Fakulty životního prostředí a Fakulty sociálně ekonomické. Nabízíme bakalářský studijní program Ekologie a ochrana prostředí a studijní obor Ochrana životního …


České vysoké učení technické v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství

Provozujeme fakultu s nabídkou studia zaměřeného na teoretické znalosti z matematiky, fyziky, chemie, biologie, anatomie a fyziologie člověka. Poskytujeme bakalářské, magisterské a doktorské studium včetně možnosti studia v zahraničí. Nabízíme obory jako je biomedicínský technik či …


ČZU - Katedra jazyků Provozně ekonomické fakulty

Katedra zajišťuje výuku studentů získávat informace v cizím jazyce a používat je ke …