Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Provozujeme vysokou školu s nabídkou bakalářského studijního programu Právní specializace se vyučuje v oborech Právo v podnikání, Sociálně právní činnost, Veřejná správa a Soudní a notářská administrativní …

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Provozujeme soukromou vysokou školu. Nabízíme prezenční i kombinovanou formu bakalářského i navazujícího magisterského studia s programy ekonomika a management, hospodářská politika a správa a právní …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Institut kombinovaného studia Most Hornicko-geologické fakulty

Nabídka studia v oblasti hornického inženýrství, ekonomiky, řízení v nerostném surovinovém průmyslu, zneškodňování odpadů, informačního systémového managementu, komerčního inženýrství a environmentálním …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Přírodovědecká fakulta

Nabízíme výuku a rozvoj poznání v přírodovědných bakalářských i navazujících magisterských studijních oborech. Dělíme se na katedru matematiky, informatiky, chemie, geografie, fyziky a …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Fakulta výrobních technologií a managementu

Zajišťujeme přípravy pro technicko-ekonomické pracovníky. Nabízíme studium na katedře technologií a materiálového inženýrství, strojů a mechaniky, aplikovaných disciplín a na katedře managementu a ekonomiky podniku. Zajišťujeme studium od bakalářského stupně přes magisterský až po doktorský …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Ateliér Design keramiky Fakulty umění a designu

Nabízíme praktickou výuku designu porcelánu a tvrdé kameniny. Podílíme se na ověřování a výzkumu nových technologií ve spolupráci s průmyslovými a výzkumnými …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Fakulta životního prostředí

Poskytujeme výzkum a vzdělávání v oblasti ekologie a životního prostředí. Fakulta se dělí na katedru technických věd, společenských věd, přírodních věd a na katedru informatiky a geoinformatiky. Zaměřujeme se na výzkum oblastí s velkou zátěží na životní …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Pedagogická fakulta

Nabízíme studium na katedře výchovy uměnín, matematiky a ICT, pedagogiky, tělesné výchovy a preprimárního a primárního vzdělávání. Dále se fakulta dělí na katedru výtvarné kultury, anglistiky, psychologie, hudební výchovy a bohemistiky. Zabýváme se také vědecko-výzkumnou …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Nabízíme studium na 8 fakultách multidisciplinárního zaměření od ekonomického, humanitního, pedagogického, přírodovědného, technického, uměleckého, zdravotnického a životního …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Fakulta zdravotnických studií

Nabízíme vzdělání v oblasti zdravotnických studií se zaměřením na fyzioterapii, ergoterapii, porodní asistenci a ošetřovatelství. Zajišťujeme možnost prezenčního, kombinovaného studia a celoživotního …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Filozofická fakulta

Nabízíme vzdělání pro odborníky v humanitních oborech a učitele pro 2. stupeň škol. Možnost prezenčního a kombinovaného studia a různých forem celoživotního vzdělávání. Fakulta se dělí na ústav slovansko-germánských studií, katedru filozofie, germanistiky a politologie a …

České vysoké učení technické v Praze - Katedra softwarového inženýrství Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské - Děčín

Provozujeme katedru zajišťující výuku v oblasti využití informačních technologií. Nabízíme bakalářské a magisterské studium oboru aplikace softwarového inženýrství. Vyučujeme disiplíny od základního programování po programování moderními jazyky JAVA nebo …