FirmyInstitut informatiky-Vyšší odborná škola, s.r.o.

Nabízíme tříleté denní a 3,5leté dálkové studium oboru informační technologie zaměřené na praxi. Poskytujeme prospěchová stipendia. Jsme lokální akademií Cisco, kde v rámci studia získají studenti certifikáty CCNA. Pořádáme i specializované IT …

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1

Provozujeme vyšší odbornou školu zajišťující výuku tříletých oborů diagnostika silničních vozidel a dopravní logistika a …

CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, spol. s r.o.

Jako první a jediná vyšší odborná škola nabízíme perspektivní obory Projektové řízení a Odhadcovství s vynikajícím uplatněním v praxi. Nově nabízíme obor cestovní ruch. Každý náš absolvent má navíc možnost získat titul Bc. díky ročnímu návaznému studiu na partnerských …

Občanské sdružení na podporu přírodní medicíny

Provoz školy zaměřující se na přírodní medicínu. Zajištění vzdělání v oborech akupunktury, baňkování, reflexní terapie, astrologie, moxování, astrologie či iridolgie v prvním až čtvrtém ročníku. Dále nabídka kurzu čínské masáže tuina, kinezio - tapingu a …

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

VOŠ - poskytuje vyšší odborné vzdělání absolventům SŠ s maturitou v oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost ve vzdělávacích programech Prevence kriminality a Krizové řízení v tříleté denní a tříleté dálkové formě …

Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola řemesel Praha 1

Vyšší odborná škola zajišťuje výuku tříletého oboru konzervování a restaurování textilií a textilní řemesla v oděvní …

Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2

Státní vyšší odborná škola zajišťující denní i dálkové studium oborů účetnictví a finance, personální řízení, veřejná správa a potravinářská technologie a …

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1

Vyšší odborná škola zajišťující výuku tříletého oboru příprava a realizace staveb. Pro zájemce s ukončeným středním či vysokoškolským vzděláním je určen kurz oceňování …

VOŠ ČUS

Realizuje tříleté prezenční či čtyřleté dálkové studium oboru Management tělesné výchovy a sportu, zakončené absolutoriem a titulem DiS. Studium umožňuje široké uplatnění ve vedení firem, ve všech oblastech organizované tělovýchovy a sportu i v rámci soukromého podnikání. Pořádáme i trenérské …

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola

Vyšší odborná škola zdravotnická zajišťující výuku tříletých oborů diplomovaný zdravotnický záchranář, diplomovaný nutriční terapeut a diplomovaná všeobecná sestra formou denního i dálkového …

Vyšší odborná škola zdravotnická Suverenního řádu maltézských rytířů Praha, Ječná

Vyšší odborná zdravotnická škola nabízí tříleté studium oboru diplomovaná všeobecná …