Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s.

Základní škola zajišťuje základní vzdělání prvního stupně pro 150 žáků podle programu Začít spolu. K dispozici je školní družina a jídelna. Možnost přihlášení na zájmové kroužky a jazykové …

Montessori Institut, základní škola, s.r.o.

Provoz soukromé Montessori základní školy o kapacitě 40 žáků. Podporujeme individualitu dítěte a všestranně ho rozvíjíme (intelektuálně, fyzicky, smyslově, sociálně). K dispozici je školní družina a …

ScioŠkola Brno - základní škola

Škola, která připravuje děti na život v budoucím světě. Chceme, aby děti, které projdou naší školou, žily dobré a spokojené životy a aby byly aktivními tvůrci budoucího světa. Tuto školu založila společnost Scio v čele s Ondřejem Štefflem, zakladatelem prvního reálného gymnázia …

Mezinárodní Montessori Mateřská škola Perlička, s.r.o.

Provozujeme dvojjazyčnou česko-anglickou základní školu s výukou anglického jazyka. Zaměřujeme se na Montessori …