Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


ZUŠ Znojmo

 – Naplánovat trasu
Základní umělecká škola pro 1000 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických …
515 224 437

ZŠ a MŠ Dolní Dubňany

Základní škola pro 70 žáků s družinou. Nabízíme kroužky keramiky, náboženství, sportovních her, angličtiny, hry na flétnu, sborového zpěvu, country tanců, mažoretek i …

ZŠ a MŠ Dolní Loučky

Základní škola pro 550 žáků s družinou a jídelnou. Podporujeme projekty Ovoce do škol, PROFILES, EDUCOLAND, Na zelenou, Školní mléko a další. Pořádáme závody, sběr papíru, návštěvy planetária a divadla, lyžařské výcviky, recitační soutěže a …

ZŠ Nýrov

Jednotřídní základní škola pro 25 …

ZŠ a MŠ Kněždub

Základní škola pro 120 žáků s jídelnou a družinou. K dispozici máme počítačovou učebnu s interaktivní tabulí. V budově školy je tělocvična a hřiště s umělým povrchem. Tělesná výchova je rozšířena o výuku plavání pro všechny …

ZŠ Znojmo, náměstí Republiky 9

Provozujeme základní školu pro 590 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme poznávací zájezdy. Poskytujeme různé zájmové kroužky. Umožňujeme výchovné …

ZŠ a MŠ Holasice

Základní malotřídní škola pro 40 žáků s jídelnou a družinou. K výuce využíváme Daltonský učební plán jehož hlavními principy jsou volnost, svoboda, spolupráce a samostatnost. Pro děti nabízím kroužky tancování, bojových sportů a …

ZŠ a MŠ Rybníky

Základní škola pro 40 žáků 1. - 5. třídy s družinou a jídelnou. Na školní zahradě je travnatá plocha, sklad hraček, dopravní mini dráha, pískoviště, dřevěný domeček pro hry dětí, dřevěná sestava - hrad s houpacím mostem, kreslící tabule, posezení, betonový „plácek“ pro bazén, …

ZŠ Zaječí

Základní škola pro 270 žáků s jídelnou a družinou. Vydáváme školní časopis. Děti mají možnost navštěvovat mnoho zájmových …

ZŠ a MŠ Vranov

Provozujeme základní školu pro 70 žáků. Disponujeme družinou s kapacitou 50 míst a vlastní jídelnou. Snažíme se vytvořit pro žáky klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Jde nám o všeobecný rozvoj dětí, proto nabízíme zájmové kroužky jako plavání, náboženství, keramika, míčové hry, tanec a …

ZŠ Benešov

Základní škola pro 200 žáků. K dispozici je jídelna a družina. Pro děti je připraven plavecký výcvik, školní výlet, návštěva divadla a sportovní akce. Z kroužků se můžou přihlásit na dramatický, e-Twinning, zdravotnický, dyslektický, či …

ZŠ Brno, Otevřená

Základní škola pro 211 žáků s jídelnou, školskou radou, družinou a s bezbariérovým přístupem. Nabízíme výuku náboženství a angličtiny. Provozujeme keramický, florbalový, taneční, informační a míčový kroužek. Nabízíme výchovné …