Firmy

ZUŠ Znojmo

 – Naplánovat trasu
Základní umělecká škola pro 1000 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických …
515 224 437

ZŠ Kobylí

Základní škola pro 480 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Pořádání výletů a škol v …

ZŠ T. G. Masaryka Ivančice

Základní škola pro 600 žáků s jídelnou. Škola pořádá soutěže, výlety a různé …

ZŠ Brno, Košinova

Provozujeme základní školu pro 350 dětí s jídelnou a družinou. Ve škole jsou třídy pro děti se specifickými poruchami učení. Nabízíme jazykové, počítačové, dramatické, výtvarné, keramické, taneční i sportovní kroužky. Zajišťujeme logopedickou a reedukační …

ZŠ a MŠ Hugo Sáňky, Rudice

Provozujeme základní školu pro první stupeň pro 60 žáků s družinou a …

Masarykova ZŠ, Ždánice

Základní škola pro 510 žáků s družinou nabízí kroužky angličtiny, logopedie, vaření, češtiny, zeměpisu, přírodopisu, dějepisu, aerobiku, filmový, dyslektický, matematický i sportovní kroužek či školní …

ZŠ a MŠ Sobůlky

Provozujeme základní školu pro 60 žáků se školní družinou a jídelnou. Pořádáme výlety, besedy, karnevaly, ekologické akce či kulturní …

ZŠ Oslavany

Základní škola pro 650 žáků se školní …

Základní škola Rájec - Jestřebí

Základní škola pro 814 žáků se školní družinou a jídelnou a s možností rozšířené výuky tělesné výchovy. Pořádáme výlety, dopravní soutěže, školní plesy, vodácké kurzy, exkurze, vánoční koncerty a divadelní představení. Zaměřujeme se na recitační soutěže, logické olympiády, pasování prvňáčků a …

ZŠ Vrbice

Provozujeme základní školu pro 80 žáků s družinou. Pořádáme výlety, zájmové kroužky, besídky, sportovní a společenské akce či školy v …

ZŠ a MŠ Tučapy

Provozujeme základní školu pro 50 žáků s jídelnou. K dispozici jsou ve třídách interaktivní tabule, počítače s připojením na internet. Pořádáme plavecký výcvik, karneval, besídky, výlety. Možnost navštěvovat kroužek angličtiny, němčiny, …

ZŠ a MŠ Křižanovice

Základní škola pro 75 žáků se školní jídelnou, je dvoutřídní se spojenými ročníky. Provozujeme školní družinu. Možnost odborného vedení a konzultací pro žáky s vývojovými poruchami učení, jako jsou dyslexie, dysgrafie a …

ZŠ a MŠ Lipovec

Základní škola pro 330 žáků s družinou a jídelnou. Účastníme se projektu EU peníze školám. Pořádáme výlety, sportovní turnaje, cesty do zahraničí, lyžařské kurzy, ozdravné pobyty nebo školy v přírodě. Vedeme dramatický …