Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Via Libertatis

Provoz soukromé základní školy. Využíváme Montessori pedagogiku, která je zaměřena na podporu rozvoje celého potenciálu každého člověka od …

ZŠ Purkrabka

Soukromá škola ve venkovském prostředí poskytující vzdělávání pro 1. stupeň ZŠ. Klademe důraz na menší počet žáků ve třídách, kvalitu pedagogů, sepětí s přírodou, prožívání rytmu roku, na přirozený a harmonický rozvoj celé osobnosti dítěte s respektem k jeho individuálním …

Základní škola TRNKA

Provoz malé devítileté základní školy s maximálně 16 dětmi v ročníku. Nabízíme dětem bezpečné prostředí podněcující tvořivost, zvídavost a spolupráci. Zřizovatelem je nezisková organizace sdružující rodiče a …

1. Kladenská soukromá základní škola

Provozujeme soukromou základní školu. Filozofií školy je individuální přístup ke každému žákovi a zároveň vytvoření přátelského a podnětného prostředí. Počet žáků ve třídě bude do 15, aby byl zajištěn individuální přístup. Je zajištěna ranní i odpolední družina dle požadavků …

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill, s.r.o.

Provozujeme základní školu s rozšířenou výukou …
Škola Můj Projekt - základní škola Praha, s.r.o.

Provozujeme soukromou základní školu pro 80 žáků. K dispozici je školní družina. Snažíme se o vzdělávání, které každému dítěti přináší radost, prožitek, víru ve vlastní schopnosti a aktivní přístup k …