Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída

Základní škola pro 300 žáků s družinou a jídelnou. Nabídka zájmových aktivit, mezi které patří tvorba školního časopisu, příprava s českého jazyka, německý jazyk, anglický jazyk, hra na kytaru, příprava z matematiky, šachy a vyrábíme z …

ZŠ Čelákovice, Kostelní

Provozujeme základní školu pro 650 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme různé sportovní kurzy, výlety a exkurze. Poskytujeme florbalový, výtvarný, basketbalový i anglický …

ZŠ Církvice

Základní škola pro 80 žáků se školní družinou. Škola spolupracuje s místní tělovýchovnou jednotou. Snažíme se rozvíjet fyzickou zdatnost našich žáků. Účastníme se řady sportovních akcí. Chlapci se mohou uplatnit v oddíle …

ZŠ a MŠ Kněžmost

Provozujeme základní školu pro 270 žáků s družinou se zaměřením na výuku anglického a německého jazyka. Zajišťujeme plavecký a lyžařský výcvik. Nabízíme možnost navštěvovat kroužek keramiky, florbalu, fotbalu či kondičního …

ZŠ Čáslav, Sadová

Provozujeme základní školu pro 560 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme možnost plaveckého a lyžařského výcviku. K dispozici je klub mladého diváka i čtenářský …

2. ZŠ Rakovník, Husovo náměstí

Základní škola pro 730 žáků s družinou. Zaměřujeme se na výuku matematiky a přírodovědných předmětů. Nabízíme zájmové kroužky výtvarné výchovy, keramiky, atletiky, gymnastiky, košíkové a florbalu. Organizujeme plavecký a lyžařský výcvik, cykloturistický kurz, besedy a …

ZŠ a MŠ Dobrovice

Provozujeme základní školu pro 600 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme taneční, dramatický, sportovní, volejbalový a basketbalový kroužek. Zabýváme se výukou anglického a ruského jazyka. Vedeme pěvecký sbor. K dispozici máme prostory divadla, sokolovny a univerzitního hřiště. Účastníme se …

ZŠ a MŠ Pod Budčí, Zákolany

Základní malotřídní škola rodinného typu pro 80 žáků s jídelnou, družinou a s nabídkou zájmových kroužků. Žáci mohou navštěvovat florbal, sportovní hry, dramatický, počítačový a hudební …

ZŠ a MŠ Opočnice

Základní škola pro 56 žáků s jídelnou a družinou. Pořádáme zahradní slavnosti, recitační soutěže, velikonoční dílny, vánoční besídky, Den matek, slavnostní zahájení a ukončení školního roku. Zaměřujeme se na maškarní bály, školu v přírodě, oslavy, besídky, pěší výlety, karnevaly a …

ZŠ Kladno, Cyrila Boudy

Základní škola pro 530 žáků s jídelnou a družinou a s rozšířenu výukou anglického, německého, francouzského a ruského jazyka. Vedeme kroužky šachů, florbalu, španělštiny, keramiky, výtvarných činností, fotografování, zpěvu, tance a další. Pro studenty pořádáme řadu sportovních i kulturních …

ZŠ Kladno, Vašatova

Provozujeme základní školu pro 380 žáků se zaměřením na ekologickou výuku. Disponujeme družinou s kapacitou 90 míst a vlastní jídelnou. Snažíme se vytvořit pro žáky příjemnou pracovní atmosféru. Uplatňujeme osvědčené formy výuky a zaměřujeme se na všeobecné vzdělávání včetně cizích …

ZŠ a MŠ Vráž, Květnová

Základní škola pro 38 dětí s jídelnou a družinou. Disponujeme dobře vybavenou školní i pedagogickou knihovnou, výukovým softwarem. V jedné třídě máme interaktivní tabuli. Obě třídy mají jsou vybaveny počítači s přístupem na …

ZŠ Tetín

Provozujeme základní školu pro 50 žáků se školní družinou a jídelnou. Organizujeme školy v přírodě nebo lyžařské …