Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Základní škola a Mateřská škola Klecany , okres Praha- východ, příspěvková organizace

Základní škola pro 420 žáků s družinou a jídelnou. Vedeme kroužek aerobicu a zumby, korálkování, badmintonu, florbalu, ručních prací nebo sportovních her. Pořádáme akce pro rodiče, besídky, divadelní představení, besedy se známými osobnostmi nebo pravidelná víkendová …

ZŠ Žilina

Provozujeme základní školu pro 73 žáků se školní družinou. Pořádáme výlety, tématické dny, zájmové kroužky, karnevaly, školy v přírodě a různé …

ZŠ a MŠ Psáry

Provozujeme základní školu pro 249 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme možnost navštěvovat kroužek angličtiny, aerobiku, chovatelství, hraní na flétnu, klavír či kytaru i výtvarný a taneční …

Základní škola Potěhy

Provozujeme základní školu pro 300 žáků s nabídkou využití školní družiny a jídelny. V areálu jsou učebny, odborné pracovny, tělocvična a fotbalové hřiště s atletickým příslušenstvím. K dispozici je velký výběr z volnočasových …

ZŠ Montessori Slaný

Provozujeme soukromou základní školu, která má svůj vzdělávací program postavený na svobodě, respektu a …

ZŠ Dobřichovice

Provozujeme základní školu pro 540 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme zájmové kroužky, tématické dny, výlety, různé kurzy, besedy a soutěže. Pořádáme také mezinárodní výměny a …

1. ZŠ Rakovník

Základní škola pro 580 žáků s družinou. Škola je partnerem projektu Super-Nature. Škola pořádá pro žáky kulturní a sportovní …

Dětský domov se školou, ZŠ a školní jídelna, Liběchov

Provozujeme státní základní školu pro 40 žáků s jídelnou. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci výuky. Vzdělávací program školy je založeno na rozvíjení individuálních potřeb …

ZŠ Benátky nad Jizerou, Husovo nám.

Základní škola pro 480 žáků s jídelnou, družinou a sportovním klubem. Na škole se natáčel seriál Rodáci. Zaměřujeme se na sportovní i kulturní aktivity, turnaje, olympiády, exkurze, recitační soutěže a další. Navštěvujeme divadelní představení a …

ZŠ a MŠ Malý Újezd

Základní škola pro 70 žáků s družinou a jídelnou. Škola nabízí kroužek angličtiny, dramaticko-pohybový a hudebně-dramatický kroužek, kurzy keramiky, miniházenou. K dispozici je žákům sportovní areál na školní …

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská

Provozujeme základní školu pro 700 žáků. Disponujeme družinou s kapacitou 210 míst a vlastní jídelnou. Snažíme se vytvořit pro žáky klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Nabízíme mnoho zájmových aktivit jako angličtina, plavání, florbal, sportovní, pěvecký, výtvarný nebo dramatický …

ZŠ a MŠ Vitice

Základní škola pro 60 žáků s družinou. Naším hlavním cílem je předat žákům dostatek znalostí, dovedností a návyků pro další vzdělávání na 2.stupni ZŠ. Aby se také dokázali co nejsamostatněji zapojit do běžného života. Nabízíme individuální přístup k žákům, bezplatnou školní …

ZŠ, MŠ a Praktická škola Kolín, Kutnohorská

Základní škola praktická a speciální pro 190 žáků. K dispozici je družina, klub a jídelna. Nabízíme pomoc asistentů, speciální pomůcky, bezbariérový přístup, vyučování na 9 interaktivních tabulích, genetickou metodu čtení a výuku zaměřenou na čtenářskou a matematickou …