Firmy


ZŠ a MŠ Kněžmost

Provozujeme základní školu pro 270 žáků s družinou se zaměřením na výuku anglického a německého jazyka. Zajišťujeme plavecký a lyžařský výcvik. Nabízíme možnost navštěvovat kroužek keramiky, florbalu, fotbalu či kondičního …

ZŠ Šestajovice

Provozujeme základní školu pro 300 žáků. Součástí školy je školní jídelna. Zajišťujeme dětem možnost docházky do pedagogicko-psychologické poradny. Pořádáme a organizujeme sportovní, společenské, kulturní akce a mimoškolní …

ZŠ Kosoř

Základní škola pro 48 žáků s družinou a jídelnou. Děti mohou navštěvovat zájmové kroužky angličtiny, ručních prací a kurz výtvarných …

ZŠ a MŠ při Léčebně dr. L. Filipa

Provoz základní školy Léčebny Dr. L. Filipa. Kapacita školy pro 76 …

ZŠ a MŠ Stará Huť

Provozujeme základní školu pro 100 žáků se školní družinou. Pořádání výtvarného i dramatického kroužku, hraní na flétnu a klávesy, aerobiku či …

ZŠ Černuc

Základní škola pro 62 žáků. Nabízíme zájmové kroužky, pořádáme školy v přírodě, školní výukové projekty, pravidelné akce a slavnosti. Specializujeme se i na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - na děti se specifickými poruchami …

ZŠ a MŠ Chrášťany

Základní škola pro 50 žáků s jídelnou a družinou. Málotřídní škola není jenom jedním z článků vzdělávacího systému, ale plní důležitou funkci kulturního a společenského centra obce. Samotná skutečnost,že obec udržuje vlastní školu, přispívá pozitivně k identitě jejich …

ZŠ a MŠ Žďár

Základní škola pro 60 dětí s družinou a …

ZŠ Bakov nad Jizerou

Základní škola pro 460 žáků s družinou a …

ZŠ Tuklaty

Základní škola pro 60 žáků s družinou. Výuka angličtiny od první třídy, provoz zájmových …

ZŠ a MŠ Pod Budčí, Zákolany

Základní malotřídní škola rodinného typu pro 80 žáků s jídelnou, družinou a s nabídkou zájmových kroužků. Žáci mohou navštěvovat florbal, sportovní hry, dramatický, počítačový a hudební …

ZŠ a MŠ Sázava

Základní škola pro 530 žáků s jídelnou a družinou. Nabídka výtvarných, hudebních a sportovních kroužků. Poskytování odborného výchovného …